Knut Pihlströms stiftelse

Fond åt behövande pensionärer eller handikappade inom Linköping

ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas till understöd åt behövande pensionärer eller handikappade inom Linköpings kommun; dock med företrädesrätt för donators släktingar. I intet fall får emellertid avkastningen användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Knut Pihlströms stiftelse

Stadshuset

581 81 LINKÖPING

013-20 60 00

solveig.ekerfelt@linkoping.se

Posted in Fonder & Stipendier.