Carl Johans församling i Göteborg

Stiftelsen Pauvres Honteux Vänner i Göteborgs Carl Johans församling

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna understöd till s k Pauvres Honteux till ett antal av 60. Eventuellt överskott av disponibla medel skall användas till extra utdelning åt andra fattiga.

Ingen som ej är född eller i fem års tid vistats inom Carl Johans församling erhåller understöd ur stiftelsen.

Stiftelsen Pauvres Honteux Vänner i Göteborgs Carl Johans församling

Gunnar Modh

Seglaregatan 10

414 57 GÖTEBORG

031-425953