Hugo Stenbecks Stiftelse

Stenbecks Stiftelse stödjer sociala entreprenörer som förbättrar barns situation i Sverige.

Stenbecks Stiftelse

Stenbecks Stiftelse stödjer sociala entreprenörer som förbättrar barns situation i Sverige.
Sedan 1962 har stiftelsen sökt upp och stöttat intressanta initiativ och personer som arbetar med barns rättigheter, psykisk ohälsa, utbildning och entreprenörskap.

http://www.hsstiftelse.se/

ÄNDAMÅL

Att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Stiftelsen må ej tillgodose utom riket bosatta utlänningar, ej heller utländsk stiftelse eller sammanslutning.

 

Box 2094

103 13 STOCKHOLM

070-225 14 98

Stiftelsen ger inte bidrag till privatpersoner!

 

Posted in Fonder & Stipendier.