Bidragsstiftelsen

Fond för rörelsehindrade

Ansökan om bidrag för 2020 öppnar 1 maj.

Vem kan ansöka om bidrag?

Alla som har ett betydande rörelsehinder som inte har sin grund i utvecklingsstörning eller någon neuropsykiatrisk diagnos kan söka.

När söker man?

  • För boende i hela landet (förutom i Göteborgs eller Kronobergs län) är ansökningstiden 1 maj – 1 september. Besked om bidrag lämnas i mitten av december.
  • Är du boende i Göteborgs eller Kronobergs län kan du söka året om. Besked om bidrag för dessa ansökningar lämnas inom 3 månader efter din ansökan.

Vad skickar man med i ansökan?

Till ansökan bifogar du ditt senaste skattebesked samt ett läkarintyg som inte är äldre än 3 år. Hur stort bidrag som betalas ut kan variera, beroende på kostnaden för det du har sökt bidrag för. Bidrag från en stiftelse får enligt Skatteverkets regler endast lämnas till person eller familj vars taxerade inkomst är lägre än 186.000 kr (2019), med tillägg om ett prisbasbelopp (46.500 kr) för varje person som bor i hushållet. Som princip gäller att det inte går att få bidrag varje år. Har du till exempel fått bidrag beviljat 2018 så kan du göra en ny ansökan 2020. Man kan heller inte få bidrag i efterskott.

Ladda ner din ansökningsblankett

Det finns tre olika blanketter beroende på var i landet du bor.

Ladda ner ansökingsblanketten för boende i Kronobergs län.

Ladda ner ansökingsblanketten för boende i Göteborgs län.

Ladda ner ansökningsblanketten för boende i övriga Sverige.

Skicka in din ansökan

Ansökan tillsammans med önskade bilagor (skattebesked och läkarintyg, se information ovan på denna sida) postas till:

  • Bidragsstiftelsen DHR, Alsnögatan 7, 116 41 Stockholm

För boende i Göteborgs- och Kronobergs län kan ansökan skickas in året runt. Besked om bidrag lämnas inom 3 månader. För boende i övriga Sverige är ansökningsperioden 1 maj till 1 september. Besked om bidrag lämnas i mitten av december. Välkommen med din ansökan!

Några exempel på vad du kan söka bidrag för


studier
tekniska hjälpmedel som samhället inte står för, till exempel dator, smartphone, surfplatta, tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, hushållsmaskin, anpassning till symaskin, TV, höj/sänkbar fåtölj, stokkestol…
anpassade fritids- och idrottsredskap, till exempel rullstol, 3-hjulig cykel, motionscykel, 4-hjuling…
rehabilitering- eller semestervistelser, i första hand för att täcka kostnader för medhjälpare. I de fallen är det viktigt att du anger resmål, den totala kostnaden och det sökta beloppet.
• Bidragsstiftelsen ger däremot inte bidrag till: bilinköp eller reparation av bil eller andra fordon.

Posted in Fonder & Stipendier.