Fond för unga och gamla dansare

Stiftelsen Carina Aris Minnesfond

ÄNDAMÅL

Att stödja och uppmuntra danskonsten i Sverige genom att lämna understöd för främjande av ungdoms undervisning och utbildning till danskonstnärer, främja vetenskaplig forskning inom danskonsten samt främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta danskonstnärer.

För detta ändamål får – sedan en tiondel av denna totala årliga avkastningen lagts till kapitalet – tas i anspråk den årliga nettoavkastningen av stiftelsens tillgångar samt den avkastning som uppkommer genom omsättning av stiftelsens tillgångar, i den mån avkastningen inte behövs för att upprätthålla en långsiktigt god utdelningskapacitet och trygga realvärdet av stiftelsens tillgångar.

Stiftelsen Carina Aris Minnesfond

 

Box 6064

102 31 STOCKHOLM

08-6626570