Fågelmatare som skyddar fågelmaten

Granngården har många fina och funktionella fågelmatare som du kan beställa hem!

Annons för fågelmatare från Granngården

Svenska småfåglar får bättre livsvillkor om vi ger dem fågelmat och fågelfrö.

Genom att mata våra vinterfåglar bevaras beståndet och vi behåller den balans i naturen som fåglarna skapar genom att hålla efter skadeinsekter i trädgården, skogen och på fältet. Våra svenska fåglar ger oss också mycket glädje – för vad vore våren och sommaren utan fågelsång? Och det är aldrig för sent att börja mat dem 🙂

Fåglar som gillar talgbollar: 
Blåmes, gråsparv, grönfink, nötväcka, pilfink, större hackspett, svartmes, talgoxe och trädkrypare.

Fåglar som gillar jordnötter:
Blåmes, gråsparv, grönfink, nötväcka, pilfink och större hackspett.

Fåglar som gillar hampfrön:
Blåmes, bofink, domherre, entita, gråsiska, gråsparv, grönfink, grönsiska, hämpling, nötväcka, pilfink, stenknäck, talgoxe och talltita.

Fåglar som gillar solrosfrö:
Bergfink, björktrast, blåmes, bofink, domherre, entita, gråsiska, gråsparv, grönfink, koltrast, nötväcka, pilfink, steglits, stenknäck, svartmes, talgoxe och talltita.

Fåglar som gillar Vildfågelmix
De flesta mesar och finkar, blåmes, domherre, gulsparv, stenknäck och talgoxe.

Se alla fågelmatare på Granngården här!

 

Posted in Dagens Tips.