Testa Körkort.se gratis

Jul- och midvinterblot i Göteborg den 21 dec

Event in Kommedantsängen

Nedanför Björngårdsvillan, Slottskogen, Göteborg

Organized by : Forn Sed Göteborg

“För femte året i rad bjuder vi in till öppet jul- och midvinterblot i Göteborg. Arrangörer är Forn Sed Göteborg, ett blotlag knutet till Samfundet Forn Sed Sverige.

Söndagen den 21:e december kl. 15 samlas vi nedanför Björngårdsvillan i Slottsskogen. Där kommer vi att lysa upp den mörkaste av årstider, tar farväl av året som gått och möter det nya som ska komma. Det blir eld, facklor, sång och julbock! Tillsammans kommer vi att ta del av berättelsen om hur Sol försvinner, hur vinterns makter råder, hur Jolnir och de döda ger sig ut på den vilda jakten och hur slutligen, när mörkret verkar som mäktigast, Sol återvänder.

Blotet är öppet för alla, både för dig som är medlem i samfundet och för dig som inte är det men delar våra värderingar, såväl för vana sedare som för nyfikna som aldrig varit med om blot förr. I ceremonin kommer vi även att ha tillfälle för personliga blot – så ta med något som du vill offra till makterna. Tag också gärna med egna gudabilder att ställa på altaret.

Tänk på att vintertid är förkylnings- och influensatid. Medtag egen bägare/horn att dricka och skåla ur.

Efter blotet vandrar de av oss som så önskar vidare till Bishops Arms på Järntorget där vi håller gille, ty sådan är vår sed.”

GOD ÄRING!
GOD FRED!
GOD JUL!

Tomten är änna från Göteborg

Fotograf:Julkort av Jenny Nyström

“Tomten” skrevs i Slottsskogen

Den kända författaremViktor Rydberg var på promenad med chefredaktören Hedlund i Slottsskogen när han Plötsligt bad honom att stanna, och på ett papper mot Hedlunds rygg skrev han ner alla verser till dikten “Tomten”. Han publicerade historien i tidningen och lät 17-åriga Jenny Nyström måla bilderna som använde sin pappa som förebild som var en vänlig man och lärare på Stigbergstorget. Familjen bodde på allmänna vägen i Majorna.

Text sammanfattad från Expressen

http://www.expressen.se/gt/tomtens-ursprung-bekraftat-goteborgare/

Så in i norden!

Kulturfonden för Sverige och Finland 

Ändamål: Fondens syfte är att främja de kulturella förbindelserna mellan de båda länderna genom att i form av bidrag understödja strävanden att öka kännedom om kontakterna mellan ländernas kultur och folk.

Fonden har två stödformer:

1) Allmänna bidrag och Hanaholmsstipendier för svenskars vistelse i Finland

2) Vistelsestipendier på Wallin hotell i Stockholm för finländares vistelse i Sverige
Villkor: Bidrag kan sökas av organisationer, enskilda personer och andra instanser inom fondens intresseområde. Bidrag lämnas som engångsbidrag. Ca 100 stipendieveckor utdelas per år. I Sverige uppgår fondkapitalet till ca 68 miljoner kronor.

År 2002 avsattes ca 3,6 miljoner kronor för fondens bidragsgivning och projektverksamhet.
Ansökan:  Ansökningstid 15 maj – 15 september.

Ansökan görs på särskild blankett.
Fondens kontaktadress:

Kulturfonden för Sverige och Finland
Föreningen Nordens kansli,
Box 127 07
112 94 Stockholm

tfn 08-506 113 00, fax 08-506 113 20,
hemsida: http://www.kulturfonden.net/
e-post: foreningen@norden.se
För mer information kontakta:

Fondsekreterare Raili Rajavuori, tfn 08-506 113 14

e-post:
raili@norden.se