Dr. Torsten Anders Amund Amundsons fond för frigivna fångar

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att utge bidrag som hjälp åt frigivna fångar.

Dr. Torsten Anders Amund Amundsons fond för frigivna fångar

 

Ansökan om bidrag:

Sänd ansökan till:

Dr. Torsten Anders Amund Amundsons fond för frigivna fångar
c/o Sveriges advokatsamfund
Att. Christina Mattsson
Box 27321
102 54 Stockholm

Ansökan måste vara komplett med namn, adress (som gäller vid utbetalningstidpunkten), telefonnummer och bankkontonummer.

Om den som söker saknar adress m.m. eller bankkontonummer, ange i stället anhörigs namn, adress, telefonnummer och bankkontonummer.

Ange även hur länge du varit frihetsberövad samt frigivningsdatum.

Utbetalning sker två gånger om året, till midsommar, sista ansökningsdatum den 31 maj, samt till jul, sista ansökningsdatum den 30 november. För att ansökan ska kunna prövas måste den göras antingen tidigast sex månader före villkorlig frigivning eller inom sex månader därefter.

Ingen speciell ansökningsblankett finns.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Torsten Anders Amund Amundsons fond för frigivna fångar

Posted in Dagens Tips, Fonder & Stipendier.