Hierta-Retzius stipendiefond

Hierta-Retzius  stipendiefond för välgörande ändamål

Ändamål: Sociala ändamål rörande undervisning, utbildning och uppfostran, framför allt i praktisk och etisk riktning.

Anslag kan sökas av enskilda personer och organisationer som inte uppbär statliga eller kommunala bidrag. Understöd åt enskilda personer beviljas företrädesvis då det gäller mer specialiserade studier inom eller utom Sverige, dock ej för studier på gymnasienivå eller för vetenskaplig forskning. Anslag beviljas endast en gång för en och samma utbildning.

Villkor: Fonden är ej avsedd för bidrag till välgörenhetsanstalter, sport eller sjukvård. Anslag utgår i regel inte till konferenser, kongresser eller symposier.
Ansökan: Ansökan ska göras på särskild blankett som under ansökningstiden finns på Vetenskapsakademiens hemsida: www.kva.se Blanketten ska ifyllas i fem exemplar, undertecknas och till nedanstående adress.

BLANKETT

Ansökan ska insändas via post och vara poststämplad senast den 31 januari 2014.

Hierta-Retzius‘ stipendiefond för välgörande ändamål
Kungl. Vetenskapsakademien Stipendier
Box 50005
104 05 Stockholm

Tel: 08-673 95 00, Fax: 08-15 56 70, e-post: info@kva.se
Kontaktperson: Sophia Westlund, e-post: sophia@kva.se

Posted in Fonder & Stipendier.