Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet

Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet

Ändamål: Stöder unga människors arbete mot rasism och främlingsfientlighet, för fred och nedrustning.
Öppet för enskilda personer, föreningar eller organisationer oavsett nationalitet, politisk eller religiös tillhörighet.
Ansökan: Blankett hämtas från hemsidan (www.palmefonden.org) och skall vara fonden till handa senast 20 mars respektive 1 oktober

Olof Palmes Minnesfond
Box 836
105 60 Stockholm

 

tel. 08-677 57 90 fax: 08-21 93 31. E-post
palmefonden@palmecenter.se Hemsida: http://www.palmefonden.org

Posted in Fonder & Stipendier.