Stiftelsen Göran Tidfälts fond

Stiftelsen Göran Tidfälts fond
Swedbank Stiftelsetjänster
404 80 Göteborg
031-739 01 21

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall 80% användas för ekonomisk hjälp till behövande personer som skadats genom olycka till följd av trafik med motorfordon och som därigenom helt eller i hög grad invalidiserats. Återstående 20% skall läggas till fondens kapital. Styrelsen för Riksföreningen för trafik- och polioskadade skall årligen i samråd med Sparbanken Sverige AB, Malmö besluta om fördelningen av det disponibla beloppet. Därvid skall i första hand prioriteras trafikskadade, såsom ovan angivits. Det skall dock inte vara uteslutet att tillgodose ändamål som gagnar jämväl polioskadade.

Ansökningsblankett-Göran-Tidfälts-fond

http://rtp.se/wp-content/uploads/2016/11/Ans%C3%B6kningsblankett-G%C3%B6ran-Tidf%C3%A4lts-fond.pdf

Strump-pumps

Bananflugor dränker man med 1/2 dl fruktkonservsaft och en droppe diskmedel

TÄNK OCKSÅ PÅ:
 • Låt ingen mat stå framme
 • Ställ frukt i kylskåpet
 • Ta hand om disken på en gång
 • Släng kaffesumpen på en gång
 • Skölj ur pantburkar eller annat som ska till återvinningen direkt, använd hett vatten
 • Ha två hinkar för sopor i köket, så fort den första är full slå knut och bär ut soppåse med hink till ytterdörren ifall soppåsen läcker.
 • Ha en tidning i botten av sophinken, byt så fort något har läckt
 • Ta alltid med dig soporna när du går hemifrån.
 • Låt aldrig påsarna bli överfulla för då kan du inte knyta dem tätt upptill.
 • Gör en dödlig cocktail i snapsglas med 1/2 dl saft från fruktkonserv och 1 droppen diskmedel som tar bort ytspänningen så att de sjunker och drunknar. Placera ut fler snapsglas på strategiska platser.
 • Har man bananflugor i blomjorden kan man pudra med kanel

Och om man vill kan man göra Drosophila melanogaster lek och lär spelet 🙂

bananflugan