Återbruk bildgalleri

vavram

 

Falu Kristine församling

svenska-kyrkan

Falu Kristine församling

Stiftelsen Samfond för barn- och ungdomsverksamhet

Fonden har till uppgift att främja kyrkligt arbete bland barn och ungdom, särskilt med tanke på undervisning, vård och fostran. Stiftelsens avkastning får ej användas till ändamål som skall tillgodoses av utdebiterade medel.

Ansökan: på särskild blankett
Ansökningstid: 2 januari - 15 juni och 1 september - 10 december
 
Samfond för diakoni

Fonden har till uppgift att möjliggöra diakonala åtgärder, i första hand tillfälliga eller individuella, i andra hand kollektiva. Fonden ska bidra till att främja kristen verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra, som är i behov av omvårdnad. Fondens avkastning kan även användas för att väcka intresse för diakoni.
Ansökan: på särskild blankett
Ansökningstid: 2 januari - 15 juni och 1 september - 10 december

Stiftelsen Skyddsmödraförbundets i Falun fond
Fonden har till uppgift att möjliggöra diakonala åtgärder i första hand individuella genom utgivande av kontanta bidrag till behövande, företrädesvis äldre kvinnor, bosatta inom Falu Kristine och Stora Kopparbergs församlingar samt i andra hand kollektiva.
Ansökan: på särskild blankett
Ansökningstid: 2 januari - 15 juni och 1 september - 10 december

 
 

Diakoner
Lena Linder
023-70 20 93
e-post

Elisabeth Sehlin
023-70 20 88
e-post

Anki Sylwan
023-70 20 83
e-post

Stiftelsen Folkskoleseminariets i Uppsala minnesfond

Stiftelsen Folkskoleseminariets i Uppsala minnesfond
Box 121
Uppsala Akademiförvaltning
751 04 UPPSALA
018-4717500
Stiftelsens avkastning skall, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, gå till studerande vid grundskollärarprogrammet 1 – 7 (140 poäng) och 4 – 9 (60 respektive 180 poäng), eller vid den lärarutbildning som kan komma att träda i grundskollärarprogrammens ställe, vid Institutionen för lärarutbildning vid Uppsala universitet. Avkastningen skall gå till studerande, som med hänsyn till uppnådda resultat sannolikt kommer att slutföra studierna inom normal tid.”

Gunvor Plantings Stiftelse för studier

Gunvor Plantings Stiftelse för studier
Bergsgatan 16
Mats Bergquist
112 23 Stockholm
08-651604

Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål, att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning.

Understöd skall kunna lämnas till finländska (finlandssvenska eller finska) och åländska ungdomar som bedriver studier i Sverige.

Avsikten härmed är att detta skall bidra till att bevara och stärka svenskt språk och svensk kultur på Åland och i Finland, för att därmed fördjupa den kulturella samhörigheten mellan dessa länder och Sverige.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Den Stora Fondboken finns att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 119kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev