Återbruk bildgalleri

vavram

 

Den brandhärjade skogen två år senare

eldharjat-trad

hjarta

 

Bild och text från Nattsyrransblogg

https://nattsyrransphoto.wordpress.com/

Falu Kristine församling

svenska-kyrkan

Falu Kristine församling

Stiftelsen Samfond för barn- och ungdomsverksamhet

Fonden har till uppgift att främja kyrkligt arbete bland barn och ungdom, särskilt med tanke på undervisning, vård och fostran. Stiftelsens avkastning får ej användas till ändamål som skall tillgodoses av utdebiterade medel.

Ansökan: på särskild blankett
Ansökningstid: 2 januari - 15 juni och 1 september - 10 december
 
Samfond för diakoni

Fonden har till uppgift att möjliggöra diakonala åtgärder, i första hand tillfälliga eller individuella, i andra hand kollektiva. Fonden ska bidra till att främja kristen verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra, som är i behov av omvårdnad. Fondens avkastning kan även användas för att väcka intresse för diakoni.
Ansökan: på särskild blankett
Ansökningstid: 2 januari - 15 juni och 1 september - 10 december

Stiftelsen Skyddsmödraförbundets i Falun fond
Fonden har till uppgift att möjliggöra diakonala åtgärder i första hand individuella genom utgivande av kontanta bidrag till behövande, företrädesvis äldre kvinnor, bosatta inom Falu Kristine och Stora Kopparbergs församlingar samt i andra hand kollektiva.
Ansökan: på särskild blankett
Ansökningstid: 2 januari - 15 juni och 1 september - 10 december

 
 

Diakoner
Lena Linder
023-70 20 93
e-post

Elisabeth Sehlin
023-70 20 88
e-post

Anki Sylwan
023-70 20 83
e-post

Stiftelsen Folkskoleseminariets i Uppsala minnesfond

Stiftelsen Folkskoleseminariets i Uppsala minnesfond
Box 121
Uppsala Akademiförvaltning
751 04 UPPSALA
018-4717500
Stiftelsens avkastning skall, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, gå till studerande vid grundskollärarprogrammet 1 – 7 (140 poäng) och 4 – 9 (60 respektive 180 poäng), eller vid den lärarutbildning som kan komma att träda i grundskollärarprogrammens ställe, vid Institutionen för lärarutbildning vid Uppsala universitet. Avkastningen skall gå till studerande, som med hänsyn till uppnådda resultat sannolikt kommer att slutföra studierna inom normal tid.”