Stiftelsen Syskonen Johanssons Minnesfond

Stiftelsen Syskonen Johanssons Minnesfond

HEM Hem Info Ansökan

Minnesfond Stiftelsen Syskonen Johanssons Minnesfond Behöver Du hjälp eller vet någon boende i Hällestad församling som behöver det?
Du kan få ekonomisk hjälp till tandvård, glasögon, hörapparater, läkemedel med mera. Du kan också få ekonomisk hjälp vid till exempel sjukdom eller besvärliga familjesituationer. Självklart har vi tystnadsplikt. Stiftelsen Syskonen Johanssons Minnesfond förvaltas av Hällestads Rödakorskrets.
Stiftelsen har som ändamål att komplettera Hällestads Rödakorskrets förråd (sjukvårdsmaterial i skolor med mera) samt att ge ekonomiskt stöd till behövande i Hällestads församling. Fonden sammanträder cirka 4 gånger per år.
 
Hällestads Röda Kors-krets 75 år Hällestads Röda Kors-krets bildades 1930. Det har vi firat med en Jubileumsfest i augusti 2005. Vi har även gett ut en Jubileumsbok "Hällestads Röda Kors-krets 75 år". Boken finns att köpa hos någon av Röda Korsets styrelsemedlemmar , På Gallerie Sonstorp och i Finspångs bokhandel. Vi kommer också att dela ut en Jubileumsreflex till alla skolbarn i Hällestads församling. För mer information om Hällestad Röda Kors-krets kontakta gärna Ordförande Britt-Marie Nimrodsson 0122 - 600 51 nimrodssons@telia.com
 
Det är en glädje för Hällestad Röda Korskrets att kunna förvalta denna fond som vi hoppas kan komma till glädje för behövande i Hällestad socken under många år framöver. Stiftelsen har till ändamål att komplettera Hällestads Röda Korskrets förråd samt att stödja behövande inom Hällestads församling. Stiftelsen sammanträder cirka fyra gånger per år. Skriftliga ansökningar för utdelning av stiftelsens medel diskuteras vid dessa tillfällen Ansökan är naturligtvis konfidentiell. Välkommen med skriftlig ansökan till:
Tveka inte att kontakta någon av oss!
<Hämta Ansökan som PDF>

Hämta ANSÖKAN

Ansökan
rokslid@telia.com

Ansökan

HemInfoHämta ANSÖKAN
 

Risk för högre elpriser i vinter

Att elpriset går upp beror på att bristen på regn det senaste året har gjort att det är mindre vatten än normalt i vattenkraftverkens magasin. Förra sommaren var läget det motsatta.

Kan vara klokt att binda till fast elavtal några år!

http://www.di.se/nyheter/risk-for-hogre-elpriser-till-vintern/

 

Göteborgs Frimurares musik- och sångstipendier

Göteborgs Frimurares musik- och sångstipendier - ansökningar

Musikstipendierna är avsedda för musikstuderande ungdomar, i första hand sådana med anknytning till Göteborg. Därmed avses att vara född eller uppvuxen i Göteborg.

The information below can be read in english by klicking this link.

Musikstipendierna är avsedda för musikstuderande ungdomar, i första hand med anknytning till Göteborg. Därmed avses att vara född eller uppvuxen i Göteborg. Andra ungdomar som är eller varit inskrivna som fast studerande vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet, är också behöriga att söka stipendium. Sökande, som är över trettio år, kan endast prövas i undantagsfall och då med hänsyn tagen till tidigare särskilt tidskrävande studier eller andra speciella omständigheter.

Stipendierna skall användas för kvalificerade utbildningar inom den västerländska konstmusikens sfär och med huvudinriktning på sång, alltifrån opera till musikal, instrumentalmusik, kyrkomusik, komposition eller dirigering. Stipendium kan ej sökas för andra ändamål som t ex instrumentköp, turnébidrag el liknande.
Behöriga att söka är alla som är inskrivna i ett magisterprogram eller går sista året på en kandidatutbildning.
Stipendier utdelas normalt endast till enskild person men kan också sökas av flera kvalificerade, som tillsammans i en etablerad grupp planerar gemensamma studier i ensemblespel, sång eller liknande.

Stipendiesumman uppgår till 210.000 kronor. Normalt fördelas summan mellan 10-12 stipendiater som kommer att utses under mars-april. Stipendierna utdelas officiellt i början av september, men stipendiebeloppet utbetalas redan i maj. Om stipendiekommittén finner det lämpligt, kan ett av stipendierna komma att bli väsentligt större. Detta stipendium avser i första hand bidrag till längre sammanhängande utlandsstudier.

Kortfattad redogörelse för hur stipendiet använts inlämnas av stipendiat senast ett år efter att stipendium mottagits. Stipendiat skall vara beredd att medverka utan särskild ersättning vid en gudstjänst, konsert eller annan sammankomst, som anordnas inom frimurarsamhället i Göteborg.

Ansökan om stipendium skall ställas till:
Frimurare Barnhus-Direktionen
Drottninggatan 32
411 14 Göteborg

Den skall vara direktionen till handa senast den 10 februari 2016 (vet ej om det är 10 feb för 2017). Märk kuvertet ”Musikstipendium”. Kommunikation med stipendiater sker huvudsakligen via e-post, därför måste korrekt e-postadress anges i ansökan.

Ansökan görs på särskild blankett som du kan ladda ner genom att klicka här ››› 

Till ansökan skall fogas personbevis.
I övrigt bör bifogas de betyg, intyg, rekommendationer mm, som sökande vill åberopa.   

Frågor besvaras av Barnhus-Direktionens musikstipendiekommitté under adress som ovan eller per telefon av kommitténs verkställande ledamöter Göran Holmstrand 031-40 16 21 eller Peter Larsson 070-910 46 05

https://www.frimurarorden.se/loger/tredje-fordelningen/gota-provinsialloge/musik--och-sangstipendier/