Fonder Hallsbergs kommun

Fonder

Stiftelsen Syskonen Erikssons i Mötan Stipendiefond

Studiestipendium åt mindre bemedlade. Verksamhetsområde: Viby församling.

Stiftelsen Gustaf Widéns studiefond

Stipendier vid yrkesutbildning lantbruk med mera. Verksamhetsområde: Viby församling.

Stiftelsen Maria och Herman Perssons husmodersfond

Rekreationsvistelse för husmödrar från bondehem.

Stiftelsen Hjälpfonden Norrbyhemmets minne

Behövande personer som till följd av sjukdom är i behov av ekonomisk hjälp. Verksamhetsområde: Hallsbergs församling.

Stiftelsen Hallsbergs sociala samfond

Ekonomisk hjälp till behövande personer. Verksamhetsområde: Hallsbergs församling.

Stiftelsen Vibys sociala samfond

Ekonomisk hjälp till behövande personer. Verksamhetsområde: Viby församling.

Stiftelsen Sköllerstas sociala samfond

Ekonomisk hjälp till behövande personer. Verksamhetsområde: Sköllersta församling.

Stiftelsen Björstorpshemmets minnesfond

Stiftelsens ändamål är att bringa ekonomisk hjälp för behövande äldre, sjuka, invalidiserade eller hjälpbehövande personer. Verksamhetsområde: Hallsbergs tätort

Stiftelsen för gamla och vårdbehövande

Stiftelsen har till ändamål att bereda bostad och vård åt äldre eller vårdbehövande personer. Verksamhetsområde: Hallsbergs tätort
Ytterligare upplysningar kring fonder lämnas av:

Ekonomihandläggare Yvonne Berglund tel: 0582-68 51 26

http://www.hallsberg.se/omsorghjalp/ekonomisocialbidrag/stipendierochfonder.4.5f649a7813bafb85c6e502e.html

Stiftelsen Brita och Ragnar Forsbergs hemhjälpfond

Stiftelsen Brita och Ragnar Forsbergs hemhjälpfond
SEB Stiftelser & Företag
106 40 STOCKHOLM
08-7637220

Ändamålet skall vara att bereda hjälp åt dem inom Mariefreds församling som behöver hemhjälp utöver den hjälp de har medel till att betala för. Därvid kan ifrågakomma såväl personlig omvårdnad som medel till inköp av behövliga hjälpmedel. Medel får också anslås till ålderdomshem och liknande institutioner inom Mariefreds församling för inköp av saker till åldringarnas trivsel och nöje.