Stiftelsen John Lindgrens Fredsfond

Stiftelsen John Lindgrens Fredsfond
Box 836
Palmecentret
101 36 STOCKHOLM
08-6775780

Stiftelsen John Lindgrens fredsfond har till syfte att stödja den allmänna fredsrörelsen på sätt vid varje särskild tidpunkt finnes lämpligt i form av årligen utgående personliga bidrag motsvarande fondens nettoavkastning, dock att utdelning icke behöver ske årligen, men minst vart tredje år, till svensk man eller kvinna, som genom föregående och fortsatt arbete finnes värdig understöd, och som framför fredssaken. Till ledning för bedömandet av fondens insats, som förre statsministern Hjalmar Branting gjort i det mellanfolkliga och nationella fredsarbetet, speciellt inom Nationernas Förbund, och att jag uttalar mig för befrämjande av det allmänna fredsarbetet i samma anda. Avkastning, som icke utdelas, lägges till kapitalet sedan fondens kostnader gäldats.