Stiftelsen Längmanska kulturfonden

 Söka stipendier för projekt inom humaniora, naturvetenskap, konst och litteratur samt folkbildning.

Ansökningar tas endast emot via  on-line system, vilket introducerades år 2016. (Ansökningar på papper insända per post accepteras inte.)

Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Bidrag ges främst till särskilda ändamål, däremot inte till löpande verksamhet, periodiska skrifter o dyl. Kulturella samfund, institutioner eller föreningar kan tilldelas bidrag endast för viss uppgift eller publikation som inte kan tillgodoses genom deras ordinarie verksamhet.

Bidrag ges inte till finansiering av egen utbildning. Bidrag ges heller inte retroaktivt, vilket innebär att arbeten som är avslutade vid utdelningstillfället inte kan få bidrag.

Beviljade belopp är i regel i storleksordningen 15 000 – 50 000 kr.

OBS! Ansökningssystemet är öppet för ansökningar
varje år mellan 1 oktober och 15 januari, kl. 23:59
 

Häradsdomare Gustav Anderssons stiftelse

Häradsdomare Gustav Anderssons stiftelse
Bankvägen 26
262 70 Strövelstorp
0703-25 88 94

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att genom sin avkastning främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta som äro eller under en längre tid varit bosatta i Strövelstorps socken. I den mån stiftelsens styrelse finner att det ändamål, som stiftelsen, enligt ovan angivits, har i första hand främja, blivit skäligen tillgodosett, må medel ur stiftelsens avkastning i anda hand beviljas för att främja vård, fostran och utbildning av barn och unga personer, som äro födda i Strövelstorp eller där hava sin hemvist. I tredje hand anslås för tillgodoseende av allmännyttiga ändamål inom socknen, såsom prydande av kyrka eller allmänna byggnader eller anläggningar.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Den Stora Fondboken finns att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 119kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Sälja skrot och tjäna pengar

Bli en skrotnisse! 🙂

Googla på "köper metall" i din kommun!

Så här står det på Lantz Metall´s hemsida

Få betalt för ditt skrot

Om du väljer att överlämna ditt skrot till Lantz Metall kan du vara säker på att du får betalt för besväret. Vi hanterar ditt skrot, separerar materialen och väger upp de råvaror som går att återvinna vartefter vi fastställer volymen och gör en uträkning baserad på det rådande kilopriset. Därefter får du ta del av din ekonomiska ersättning samtidigt som återvinningsprocessen påbörjas. Genom att vända dig till oss slår du kort och gott två flugor i en smäll då du hjälper till att upprätthålla ett miljövänligt kretslopp och på samma gång får betalt för din goda gärning.

Vi erbjuder oss dessutom att köra ut till dig samt hämta upp och transportera bort avfallet om du exempelvis skulle uppleva att tiden inte räcker till eller att volymerna är alltför stora för att hantera på egen hand.

Ungefärliga skrotpriser för metaller

 • Aluminium 5.50 kr/kg
  Har en låg vikt används ofta som konstruktionsmaterial. Det är den vanligaste metallen i jordskorpan.
 • Järn 30 öre (om det är mer än 1,5 ton är priset mer än det dubbla 70 öre)
 • Koppar som är väldigt stor efterfrågan på (kopparkabel, skenor, rör, plåt, tråd)
  Prima koppar 33 kr/kg
  Sekunda koppar 31 kr/kg (har tex målarfärg och lödningar)
 • Rostfritt stål 6 kr/kg
 • Zink – i oktober kom Goldman Sachs med en rekommendation att zinkpriset skulle öka och de tror på zinkbrist under 2016 pga släppande investeringar i zinkåtervinning.
  Gjuten zink 5 kr/kg
  Plåt 5 kr/kg
 • Nickel – det finns små lager av nickel i världen och stigande produktionskostnader under 2015.
 • Tenn
  Ren tenn 20 kr/kg
  Lödtenn 15 kr/kg
 • Mässing 21 kr/kg
 • Bly
  Rent bly 5.50 kr/kg
  Orent bly 3 kr/kg

Komma vidare direkt till Pankpraktikans´s blogg ⇒

Fler sätt att TJÄNA PENGAR ⇒