Ansök om bidrag och fonder

Sidor

Nu går det att söka plats till Rudebackens sommarkollo 2017

Nu går det att söka plats till Rudebackens sommarkollo 2017

Trots att vi är mitt i vintern pågår just nu arbetet för fullt med planeringen inför sommarens kolloperioder på Rudebacken. Nedan finns blanketter som behöver fyllas i och skickas till rätt mottagare, intresseblanketter skickas till verksamhetschef Ida Gustafsson och ansökningsblanketter skickas till respektive LSS-handläggare. Sista anmälningsdag är 31 mars, hoppas att vi ses i sommar någon av perioderna på Rudebacken!

•Period 1: måndag 19 juni – torsdag 29 juni
•Period 2: fredag 30 juni – måndag 10 juli
•Period 3: tisdag 11 juli – fredag 21 juli
•Period 4: lördag 22 juli – tisdag 1 augusti
•Period 5: onsdag 2 augusti  – torsdag 10 augusti, ridläger

Läkaresällskapets välgörenhetsfonder

Välgörenhetsfonder

Läkaresällskapet har även välgörenhetsfonder som bland annat delar ut medel till läkare i behov av ekonomisk hjälp, till änkor efter eller barn till avlidna läkare.

Ansökan senast den 1 december
Erik Sjögrens fond har till ändamål att dela ut understöd för beredande av vård inom Västmanlands län av personer som lider av cancer, barnförlamning- eller reumatiska sjukdomar. (Ingen speciell blankett, personligt brev eller läkarintyg krävs).

Ansökan senast den 1 mars
Ellen och Gösta Malmgrens fond till behövande läkaränkor och deras barn samt Svenska Läkaresällskapets Välgörenhets-, stipendie- och forskningsfond för understöd åt nödställda svenska läkare samt åt behövande änkor eller oförsörjda ej myndiga barn efter avlidna svenska läkare.Till ansökan bifogas:
- personbevis
- uppgift om släktskapsförhållanden som kan berättiga till understöd
- uppgift om underhållsskyldighet
- uppgift om inkomst
- intyg av minst två välkända personer, helst läkare, om sökandens verkliga behov av understöd
- sökandens fullständiga postadress

Anton och Dorothea Bexelius minnesfond ger bidrag till organisationer i Stockholm med ändamål att bereda vård och hjälp åt behövande psykiskt sjuka.

Diemers fond är öppen för alla att söka medel till en rekreationsresa (läkarintyg ska bifogas).

Nauckhoffs fond ger svensk läkare, hustru eller barn till eller änka efter, svensk läkare möjlighet att söka medel till en rekreationsresa (läkarintyg ska bifogas).

Stiftelsen Arthur Engels fond
Bidrag till personal m.fl. för bl a studieresor, utgivande av medicinska arbeten samt gästföreläsare.

Stiftelsen Mentalvårdens hjälpfond
Endast RSMH-föreningar i Sverige (Riksförbund för social och mental hälsa) kan söka pengar ur denna fond.

Mer information
Eva Kenne,SLS Kansli, Box 738, 101 35 Stockholm,
telefon 08-440 88 87
eva.kenne
(at)sls.se

http://www.sls.se/Forskning--utbildning/Forskningsdelegationen--Prioriteringskommitten-/Valgorenhetsfonder/