Fond för fattiga i Trollhättan

Stiftelsen Charlotta Svenssons Minnesfond
Vegavägen 16
Martin Wänblom
461 59 TROLLHÄTTAN
0520-94000
Stiftelsens ändamål är i första hand att bereda ekonomiskt bistånd åt personer, som, ehuru de själva leva i knappa ekonomiska förhållanden, likväl av egen drift och av omtanke om sina föräldrar taga hand om dessa och giva dem en god vård, ävensom åt sådana behövande ålderstigna, orkeslösa, sjuka och andra som äro i behov av hjälp, men icke vilja anlita den allmänna fattigvården.

Stiftelsen har därjämte till ändamål att, där ömmande omständigheter föreligga, utrusta barn med kläder och att genom lämpliga anslag ur fondens avkastning främja sådan verksamhet, som har till syfte att bespisa fattiga barn eller bereda klena och sjuka barn till mindre bemedlade föräldrar sommarvistelse å landet.

Utdelning från stiftelsen skall hava till syfte att lindra fattigdom, hjälpa de svaga och uppmuntra det god hos människorna.

Ekonomiskt bistånd eller annan förmån från stiftelsen får endast beredas person, som är bosatt i Trollhättan, eller verksamhet, som huvudsakligen bedrives bland stadens befolkning.

I främsta rummet bör behovet inom de delar av staden, som inkorporerats från Gärdhems socken, tillgodoses, idkar Trollhättans Södra Missionsförsamling eller samfund, vari församlingen kan komma att uppgå, sådan verksamhet, som omfattas av stiftelsens ändamål, bör under tillgodoseende i övrigt av fondens syfte anslag i görligaste mån lämnas till understödjande av denna verksamhet.

Hemkunskapsläxa

”Min son har fått en hemkunskapsläxa ? Mohahahahaaa!!! Den här läraren är ett geni!!!! Love it!!!”

  1. 1
  2. 2
  3. 3


Varning för slutsålt!

För oss som fascineras av science fiction!

Rött uppror och Gyllene sonen, första och andra delen i science en fiction-trilogi av Pierce Brown, som avslutas med Morgonstjärnan, handlar om en framtida klasskamp mellan fattiga och rika. Mycket action och hiskeligt spännande. Och givetvis finns där en superhjälte.

Direktlänk till sidan på Bokus.com

Silvrig Höstanemon

Just ni lider jag av ett förskräckligt habegär till denna underbara Höstanemon. Har sett underbar hav av denna blomma i trädgårdar på höstkanten och en del använder dem till och med som en perennhäck. Ååååh vill ha och sätta i varenda rabatt jag ser.

Om den trivs bildar den täta bestånd och sprider sig lätt med utlöpare. Silvrig höstanemon 'Robustissima' är en av de härdigaste höstanemonerna

 

Silvrig höstanemon 'Robustissima'

Passa på! Nu med sekatör och multisax!

Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse – Äldre/Sjuka/Handikappade

Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse - Äldre/Sjuka/Handikappade

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att:

- Utdela bidrag till behövande åldersstigna, sjuka eller handikappade personer, folkbokförda i Gotlands (I), Hallands (N) eller f.d. Kristianstads (L) län.

att ansöka

Sista ansökningsdag:

- Åldersstigna/sjuka 28 februari.

Observera att anvisningarna skall följas. Ofullständigt ifylld ansökan lämnas utan avseende.

http://www.stiftelseansokan.se/Pages/Berthelsen.aspx

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Den Stora Fondboken finns att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 119kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev