Fond för behövande ålderstigna, sjuka eller lytta affärsmän, deras hustrur eller änkor, i första hand i Johanneberg i Göteborg

Anna och Melcher Brodhéns Stiftelse

ÄNDAMÅL: För främjande av vård av i Göteborg, i första hand i Johannebergs församling, bosatta behövande ålderstigna, sjuka eller lytta affärsmän, deras hustrur eller änkor, uppföra och underhålla ett hem.
ANSÖKAN: Kontakta stiftelsen för mer information.

KONTAKTDETALJER

Anna och Melcher Brodhéns Stiftelse

 Lagerbringsgatan 2 D
41257 GÖTEBORG

Telefon: 031-202655

E-mejl:

Webbsida:

Mina inköpta frön

Fick alla frön som jag beställde men missade en detalj, det är fraktfritt hos Impecta om man handlar över 500 kr, hade jag slängt i en påse frön till hade de blivit gratis! Mycket retlig!

Passa på! Nu med sekatör och multisax!

Majken och Rolf Grenthes Stiftelse

Majken och Rolf Grenthes Stiftelse
Box 43
Vaggeryds kommun
568 21 Skillingaryd
0370-6781 00

Av avkastningen skall 5 000 kronor avsättas för ett personligt stipendium för en framstående högst 30 år gammal kvinnlig gymnast, idrottskvinna eller ungdomsledare i Vaggeryds kommun. För de första kategorierna innebär ”framstående” att vederbörande visat sin förmåga vid nationella eller internationella tävlingar. Stipendiet kan inte sökas, utan kandidater måste nomineras av lämpliga organisationer i kommunen. Stipendiet bör delas ut vid lämplig offentlig aktivitet, t ex ”Vaggerydsdagen”.

Resterande medel skall användas för två ändamål:

1. Till stöd av utbildningsverksamhet för barn och ungdom i Vaggeryds tätort, särskilt sådan med internationell anknytning. Medlen får ej användas till personliga stipendier eller klasstudieresor – de kan däremot användas för det planeringsarbete som är nödvändigt för att etablera och vidmakthålla internationellt samarbete.

2. Till projektstöd för verksamhet vid Vaggeryds Museum.Vid redovisning av projekt ska framgå att stöd erhållits från Stiftelsen.Eftersom de tillgängliga medlen kommer att vara begränsade ska stöd utgå till högst tre ändamål utöver det personliga stipendiet. Styrelsen kan också stödja större projekt genom anslag under en period av högst två år.

http://www.vaggeryd.se/kommun-och-politik/kommunfakta/priser-och-stipendier/majken-och-rolf-grenthes-stiftelse.html