Fond för de som har sett bättre i dagar i Linköping

Stiftelsen till förmån för Pauvres Honteux i Linköping

Stiftelsen till förmån för Pauvres Honteux i Linköping
Evastigen 17
Sven Hugo
590 71 Ljungsbro
013-66270

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag, direkt och indirekt, till behövande personer bosatta i Linköping med omnejd.

Förmögenhet:  100,000,000 kr

Henrik Forsells stiftelse

Henrik Forsells stiftelse

Burträsk församling förvaltar ett flertal fonder och stiftelser, däribland Henrik Forsells stiftelse där organisationer och privatpersoner från hela landet kan ansöka om bidrag.

Henrik Forssells stiftelse tar emot ansökningar från organisationer eller privatpersoner från hela riket gällande bidrag för understöd och hjälp till behövande, främjande av vård och uppfostran av barn samt stöd gällande undervisning och utbildning.

Ansökan med organisations- eller personuppgifter, beskrivning av behov, intyg, kopia av slutskattsedel m.m. skickas till

Burträsks församling

Kyrkogatan 1

937 31 Burträsk.

Halvårsvis, 1 mars och 1 sept, sammanställs inkomna ansökningar för utdelning av bidrag.

Upplysningar kan fås per telefon 0914-43700 eller 43704 alt. via internet och Länsstyrelsens stiftelsedatabas.

Stiftelsens uppgift är att i samverkan med kyrka, frikyrka, barnavård, skolväsende, äldrevård osv främja vård och uppfostran av barn och lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller att utöva hjälpverksamhet bland behövande oavsett ålder, åldersgrupp, yrke etc.

Understöd och hjälpverksamhet begränsas ej till viss familj, familjer eller personer då det inte är möjligt förutse vem eller vilka som mest kommer att behöva understödet.

Behov och förhållanden ändras ju dessutom ofta från tid till annan. Vid enskilt bistånd får ej släktförhållande, ras, hudfärg, säregna egenskaper etc vara hinder för ev tilldelning utan vägas in vid bedömning därtill.

Arbetshinder, ohälsa, ekonomi, familjesplittring, föräldralösa, änkors och faderlösas belägenhet osv vägs också in vid bedömning om bistånd. Biståndet må kunna riktas till mat, kläder, bostad, omsorg osv om så blir bäst för mottagaren.

Stiftelsens uppgift är även att bistå bistå kyrklig körverksamhet, kyrkoförsamling, frikyrka, bönhus, mission, lutherhjälp, IM (osv).

Vid bistånd måste antalet biståndstagare begränsas till ett fåtal, kanske enbart till någon enstaka så att biståndet ger avsedd effekt. Även stiftelsens övriga biståndsområden måste begränsas och anpassas till stiftelsens förmåga. Medel för stiftelsens ändamål är begränsade enl § 4. Vid ev annonsering om stiftelsens verksamhetsområden begränsas dessa till stipendier för studier och utbildning eller för rådgivning vid yrkesval. Utvecklingen bl a inom teknik, data, IT osv kan innebära svårigheter vid yrkesval, omskolning etc. Vidare kan äldre vid konvalescens, rehabilitering och omvårdnad ansöka om bidrag.

Ansökan skall vara skriftlig. För enskilda personer skall den innehålla uppgifter om ändamål, familjeförhållanden, intyg, inkomster före skatt och kostnader. För föreningar, organisationer etc. skall den innehålla uppgifter om ändamål, kostnader och årsredovisning. Om bidrag skulle erhållas, underlättas utbetalningen om bank- eller plusgirokonto anges.

Ljungbergska Stiftelsen

" En god uppfostran utsår i barnets själ sanningens, kärlekens, dygdens och kunskapens frön samt danar sålunda barnen till förståndiga, godhjärtade dygdiga och duglige män och qwinnor." Utdrag ur testamente år 1879.
 

Ljungbergska Stiftelsen

Ljungbergska Stiftelsen ger ekonomiskt stöd till behövande barn och ungdomar bosatta i Halmstads kommun. Med ”behövande” avses familjens ekonomiska situation, oftast förorsakad av arbetslöshet eller av annan anledning låga inkomster, ibland i kombination med höga kostnader, exempelvis på grund av sjukdom, dock ej för ren sjukvård.

ANSÖK PRIVAT

Om du hellre vill skriva ut ansökningsblankett och skicka via post, kan du ladda ner som pdf här.

https://www.ljungbergska.se/sv/stiftelsen.aspx

Ansökningar behandlas nästa gång i mars 2017.

Stiftelsens adress är:

Ljungbergska Stiftelsen

Box 277

301 07 Halmstad

Ljungbergska Stiftelsen kan också nås med e-post merinfo@ljungbergska.se.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 296 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Måndagskoll

"Kommandoran"

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för tre år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten länklista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!

Smartasaker.se

Ingen reklammagnet

   Snyggt på dörr och brevlåda
   40 kr

 Magnetisk skylt

 Snyggt på dörren/postlådan

 Finns i flera fina färger

 

STIPENDIER FÖR HÖGRE STUDIER I FRANKRIKE

STIPENDIER FÖR HÖGRE STUDIER I FRANKRIKE 

 

Stipendium är avsett för högskole- och universitetsstudier endast i Frankrike. Studenten skall ha förkunskaper i franska (minst steg 5). Studierna skall omfatta minst fyra månader (vanligtvis en studietermin).  Stipendiebelopp är som regel 15 000 SEK.

För konstnärliga studier kan det s.k. Pontus Gratestipendiet sökas (ett stipendium à 20 000 SEK).

Svenska studenter bosatta i Frankrike och disputerade svenska studenter kan inte söka. Studenten kan inte söka stipendium för att endast följa språkstudier eller åka på studiebesök, för redan påbörjad kurs, ej heller för avslutad kurs.

Inom två månader efter avslutade studier/projekt skall rapport insändas till Alliance Française.

Ofullständiga ansökningar beaktas inte. I samband med ansökningen skall  dessa nedan angivna dokument skickas in och vara kontrollbara.

 

1)      Ansökningsblanketten (med ifyllda obligatoriska uppgifter om födelseår, kunskaper i franska mm.).  Blanketten hämtas här.

2)      Studentbetyg

3)      Intyg på universitets- och högskolepoäng från Sverige eller utomlands skall enbart vara på svenska.

4)      Åren efter studentexamen skall vara dokumenterade med intyg (studier, arbete, utomlandsvistelse, etc.) Vid eventuell långvarig sjukdom skall läkarintyg medskickas.

5)      En kortfattad redogörelse (en halv A4) för relevant fritidssysselsättning, arbete, föreningsverksamhet, intressen mm skall vara med. Intyg biläggs i förekommande fall.

6)      Alla intyg skall innehålla referenser till person och befattning med datum, adress och telefonnummer.

7)      Beskrivning av studieplan för studierna med mål, omfattning, budget och studieplats (högst en A4).

 

Observera att ansökan inte kan göras retroaktivt. Studierna ska påbörjas under hösten samma år som ansökan lämnats in eller eventuellt våren året efter. Ansökan om stipendium skall vara poststämplad senast 15 februari 2017. Stipendium kan inte sökas per e-post och skall insändas till:

Alliance Française
c/o Mickaëlle Cedergren
Lagnövägen 5
132 36 Saltsjö-Boo

 

Besked om eventuellt tilldelat stipendium sänds per e-post före den 15 maj 2017. Uppge därför alltid aktuell e-postadress och telefonnummer i ansökningsblanketten.

Förfrågningar om chanserna att få stipendium kan inte besvaras. Förfrågningar om skälen till att inte ha tilldelats stipendium besvaras ej.


NYTT FÖR I ÅR:

Stipendier för lärare med undervisning i franska

Två stipendier finns att söka för behöriga och verksamma lärare med undervisning i franska. Varje stipendium är på 15.000 svenska kronor. Stipendierna kan inte sökas av lärare med franska som modersmål. Ansökan ska avse vidareutbildning genom att bedriva språkstudier i Frankrike, i första hand på Alliance Francaise i Frankrike (Le CAVILAM – Alliance Francaise de Vichy, Label Quality FLE).

Senast två månader efter avslutad kurs ska rapport insändas till Alliance Francaise i Stockholm.

Ofullständiga ansökningar beaktas inte. Nedanstående handlingar skall insändas vid ansökan.

  1. Ansökningsblankett, finns att hämta på HÄR 
  2. Kort redogörelse för varför man söker stipendiet (ca en halv A4 sida)
  3. Projektplan, tidsplan och syfte (en halv sida)
  4. Intyg om tjänstgöring från rektor
  5. Rekommendation från rektor

Observera att ansökan inte kan göras retroaktivt. Studierna ska påbörjas under hösten samma år som ansökan lämnats in eller eventuellt våren året efter. Ansökan ska vara poststämplad senast den 15 februari 2017. Stipendium kan ej sökas per e-post och ska sändas till:

Alliance Francaise

c/o Mickaëlle Cedergren, Lagnövägen 5, 132 36 Saltsjö-Boo

 

FÖR DIG SOM VILL STUDERA I FRANKRIKE FINNS ANDRA STIPENDIER ATT SÖKA:

 

  • Svensk – Franska Stiftelsen

För mera info klicka på länken ovan eller kontakta Ulf Berenholt ,  danberen@hotmail.com.

 

  • L’Amitié Franco-Suédoise

–        Stipendium för gymnasieungdomar och för dem som tagit studenten upp till tre år tidigare .

–        Stipendiet ”Chambre Linné, Grenoble” för dem som kommit längre i sina studier.

 

För mera info klicka på länken ovan eller kontakta Marie-Anne Lindberg  Andersson,

marieanne.lindberg.andersson@gmail.com.

 

Tessinsällskapet

Stipendium för studier i franska för ungdomar som läser vid svenskt universitet eller högskola och ännu inte avlagt examen.

För mera info klicka på länken ovan eller kontakta Fredrik von Essen, f.ve@telia.com.

 
http://afstockholm.com/stipendium/

 

Koka vinbärssaft så det luktar sommar i köket

 

Äntligen fick jag tummen ur och göra saft på bären som var kvar i frysen från i somras! Inte så dumt att safta nu och få lite försmak på sommaren, för saftkok doftar himmelskt gott!

Kokade i 15 minuter...under uppsikt för det finns ju roligare saker att göra än skura en nedkladdad spis med saft!

Droppade i 40 minuter

Kokade upp 3-4 liter råsaft med 2 kg socker under omrörning i 10 minuter. Sedan fick det stå i några minuter så att ett saftskinn bildades överst som togs bort med slev.

Hällde upp den varma saften i rena plastlådor som åkte in i frysen när de svalnat.

Fryser hellre än använder konserveringsmedel.