Fond för sjuka som är bosatta inom Västerbottens län

Stiftelsen Fristående fonden

Stiftelsen Fristående fonden

 

De som kan söka är:
Personer som är bosatta inom Västerbottens läns allmänna försäkringskassas verksamhetsområde, kan söka medel för följande ändamål:

Bidrag till styrkta kostnader, som har samband med sjukdom, invaliditet eller graviditet. Dessutom kan medel ges för olika slags stödåtgärder åt anhöriga vårdgivare.

Ansökningsperiod är:
5 mars – 30 april
1 augusti – 30 september

Ansökan kan endast göras elektroniskt.

Ansök här (nytt fönster)

Handelsbanken

Norrköpings Fabriksförenings Stiftelse

Norrköpings Fabriksförenings Stiftelse
Högbygatan 6
Gunnar Bengtsson
603 80 Norrköping
011-183898

Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning (eftergymnasium studier eller utbildning inom hantverk) – inom eller utom Sverige – samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta.

Örebro kommuns fonder och stipendier

Stiftelser och bidrag

 

Privatpersoner ger eller testamenterar ibland pengar till Örebro kommun. De går att ansöka om mellan 1 februari–31 mars varje år. Det är givaren som bestämmer vilka ändamål som pengarna ska användas till. Här har vi listat vilka som finns och vad som gäller.

 

Ansökan om bidrag från stiftelser

Ansökningstid

Ansökningstiden är 1 februari–31 mars varje år. Under den tiden är e-tjänsterna för ansökan aktiva, vilket innebär att vi lägger ut ansökningslänkar som tillhör respektive stiftelse under den perioden. När ansökningstiden är över ligger inte länkarna till e-tjänsterna ute.

Vem kan söka?

Du som är folkbokförd i Örebro kommun kan ansöka om pengar från nedanstående stiftelser. För att kunna söka via våra e-tjänster krävs att du loggar in med e-legitimation.

Om du inte har e-legitimation kan du kontakta Servicecenter för hjälp med ansökan.

Besked

Senast den 15 juni får du ett brev med besked om du fått stiftelsemedel. Vi kan inte lämna förhandsbesked via telefon. Beslutet kan inte överklagas.

Utbetalning

Du som har konto i Swedbank får automatiskt utbetalningen dit.

Om du inte har konto i Swedbank

Du kan få pengarna insatta på ett konto i valfri bank genom att anmäla kontot till Swedbanks kontoregister. Har du inte möjlighet att anmäla ditt konto via webben så kontakta ett Swedbankkontor. Det måste göras i god tid före utbetalning.

Om du inte anmäler kontot i Swedbank får du en utbetalningsavi på posten, som du kan lösa in i vissa banker och affärer.

Stiftelser som du kan söka bidrag från

Stiftelse för behövande oavsett ålder

 
  1. Stiftelsen J W Gyllanders understödsfond.
  2. Stiftelsen John Sundbergs donation.
  3. Stiftelsen Lars Johan Uhlins fond.
  4. Stiftelsen handlanden Johan Daniel Broms fond.
  5. Stiftelsen Gustaf Claesons donation.
  6. Stiftelsen Erik Åqvists fond till behövande fattiga.
  7. Stiftelsen Social samfond II.
  8. Stiftelsen Social samfond IV.

Du behöver inte ange vilken stiftelse som du söker bidrag från. Blir du beviljad medel så får du det ur den stiftelse som är mest lämplig. Det är samma e-tjänst för alla åtta stiftelser här ovanför.

 

Stiftelse för personer med funktionsnedsättning 

 Du som har en funktionsnedsättning kan söka pengar ur stiftelsen Gottfrid Ericssons donationsfond.

Stiftelse för behövande personer 65 år och äldre

 För behövande personer som är 65 år och äldre finns Social samfond III.

Stiftelse för personer med astma eller allergisjukdom

 Du som har astma eller allergi kan söka pengar till vård- eller rekreationsresor ur Makarna Israelssons astmafond.

Stiftelsen Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond

Stiftelsen Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond

Tar emot ansökningar från och med den 1 januari!

 

Stiftelsen beviljar bidrag för barn och ungdomar (0 – 25 år) med neurologiska funktionsnedsättningar. Till exempel polio, MS, Tourettes syndrom. Mer om neurologiska funktionsnedsättningarObservera ej neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och liknande.

Senast den 1 april ska ansökan vara inskickad, adress se nedan. Ansökan görs på särskild blankett. Vi tar inte emot ansökningar året innan ansökningsåret.

De senaste åren har utdelningen varit totalt 20 000 kr per år. Det innebär ca 1 000 – 3 000 kronor till den som beviljas bidrag. Alla som söker beviljas inte bidrag. Mer information om Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond hittar du genom att klicka här.

Frågor och svar

Till vad får man använda bidraget?
Bidragen ska användas till att bereda barn och ungdomar med neurologiska funktionsnedsättningar för ökad livskvalitet och livsglädje i form av utflykter, rekreationsresa eller liknande.

Måste man vara medlem i RBU för att ansöka om bidrag?
Nej, man måste inte vara medlem i RBU för att få bidrag. Man får inte bidrag två år i rad.

Adress dit ansökan ska skickas:
Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond
Box 8026
104 20 Stockholm

Har du frågor om Ebbe och Ingrid Johannessons Minnesfond, kontakta RBU via e-post lena.haglof@rbu.se eller per telefon 08-677 73 00.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

På vintern och på sommaren