MIN PLATS PÅ JORDEN

Penselfolket presenterar:

MIN PLATS PÅ JORDEN

 
 

Vi tror att alla behöver en liten plats på jorden som är bara sin egen.

En trygghetszon där man får vara precis som man är, där man kan gömma sig, drömma, leka, sjunga, tänka, läsa, känna och känna efter. En plats som är fin. En plats att vara stolt över.

Det var så stipendiet Min plats på jorden kom till.

Vad är detta?

Min plats på jorden är ett stipendie som är fritt för alla som bor i Stockholms län och är mellan 8-14 år att söka. Enda kriteriet är att du upplever att du har föräldrar som inte tycker det är ekonomiskt prioriterat att fixa och piffa ditt rum och att du själv har en idé om hur du vill att ditt rum ska se ut - och varför.

Stipendiet kommer delas ut en gång per år med start 2017.

Vad ingår i stipendiet?

Stipendiet är på 20000 kr. I summan ingår färg, tapeter och allt annat som behövs för att göra om ditt rum precis efter ditt önskemål - plus en målare som kommer och utför jobbet två-tre dagar under våren.

Det ingår även att bolla idéer med en diplomerad färgsättare om du skulle vilja.

Hur söker man?

Du skickar ett mejl till hej@minplatspajorden.com. I mejlet beskriver du vem du är, hur ditt rum ser ut nu (skicka jättegärna med en bild), vad du använder det till och hur du vill att det ska vara och se ut när det är omgjort och klart. Vi önskar även att du inkluderar kontaktuppgifter till någon av dina föräldrar eftersom vi måste dubbelkolla att allt är okej om det blir du som får stipendiet.

Senaste ansökningsdag är 28 februari. Den 1 mars börjar juryns arbete att välja ut vem som får stipendiet 2017 och den utvalde kontaktas senast 10 mars via mejl eller telefon. Juryn består av Penselfolket.

Vilka är Penselfolket?

Vi som ligger bakom detta stipendie är Målarmästarns Färgbutik i Enskede.

Vi som jobbar i butiken brukar kalla oss Penselfolket, mest för att det låter rätt gulligt men också för att vi är ett kreativt gäng som älskar penslar, rollers, färg, fina tapeter och personliga knasiga inredningsidéer.

 

Ta chansen nu och sök! Det kanske är just DIN tur att få rummet fixat så dina drömmar kan slå in!

 

 

Sockenvägen 368 12263 Enskede 08-6590080 T-Sockenplan www.malarmastarn.se

Instagram: malarmastarn Facebook: Målarmästarns Färgbutik

http://www.minplatspajorden.com/

Ida Sohlbergs studiefond för pojkar

Ida Sohlbergs studiefond

Stipendium från Ida Sohlbergs studiefond

Trevliga pojkar med dålig ekonomi som har lyckats bra i skolan kan söka stipendium ur Ida Sohlbergs studiefond. Ansökningsperioden 2021 är öppen från 18 januari till och med den 26 februari.

Skolverket förvaltar stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond och utser en nämnd som hanterar ansökningarna och fattar beslut om stipendierna.

Kriterier

För att söka stipendium ska du:

 • vara pojke och gå i skola i Sverige,
 • ha bra studieresultat,
 • ha ett gott uppförande, samt
 • ha dålig ekonomi.

Sökande som saknar föräldrar eller är släkt med Ida Sohlberg har företräde.

Tid för ansökan och beslut

Ansökningsperioden är öppen från 18 januari till och med den 26 februari 2021.

Dessa dokument behöver du

I din ansökan måste du styrka att du uppfyller alla kriterier. Du ska därför skicka in följande dokument:

 1. Ett personligt brev (ansökan) som beskriver din situation och dina familjeförhållanden. Kom ihåg att skriva ditt personnummer, e-postadress, telefonnummer och hemadress i ansökan. Observera att stipendiet inte kan sökas åt någon annan. Det är alltså du som söker som ska formulera brevet.
 2. En bestyrkt kopia av ditt senaste betyg. Bestyrkt betyder att en myndig person ska skriva på med namn och telefonnummer för att intyga att det är en kopia av ditt betyg. Observera att det måste vara en kopia av det allra senaste betyget du skickar. Det borde alltså vara betyget från höstterminen 2020.
 3. En bestyrkt kopia av din aktuella individuella studieplan om du går i gymnasiet.
 4. Ett intyg som styrker att du har ett gott uppförande som är skrivet av en vuxen person (ej familjemedlem) som känner dig, till exempel rektor, kurator, tränare, mentor eller motsvarande.
 5. Dokumentation som styrker din och dina vårdnadshavares ekonomiska situation. Skicka kopia av slutskattsedel för dig själv och för dina vårdnadshavare. Om det inte finns kan du istället skicka utdrag ur skatteregistret för senaste året eller ett sammandrag av kontrolluppgifter för det senaste året. Samtliga dokument får du via Skatteverket.

Bara ansökningar som innehåller alla dokument som vi har frågat efter kommer att bedömas. Kontrollera att alla dokument som står på denna lista är bifogade innan du skickar ansökan. Om du inte kan skicka in något av begärda dokument måste du förklara varför.

Ansök här

Ida Sohlbergs studiefond
Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Eller mejla samtliga handlingar som pdf: e-post till stipendium@skolverket.se

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 299 kr, nu 99 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Har 6000 poäng hos YouGov!

Kommer nog vänta till jag har råd med en OBH värmefilt!

Tyvärr kan man inte titta i Poängshopen om man inte är medlem! Men det finns allt från godis till hushållsmaskiner!

Vill du också var med i YouGovpanelen? I så fall tryck här så rekryterar jag dig! plus att du hjälper en fattig råtta som mig att få 200 poäng!

PS Om man vill ha det 100% gratis måste man också spara till frakten!

Frakt info

Alla priser i butiken är exklusive frakt. Fraktkostnader betalas av kunden och läggs på i slutet av beställningen.

Obs! Fraktkostnaderna gäller för hela ordern, oavsett antal varor.
Frakten kostar 690 poäng !

Stora saker kan skilja sig.

Ovanstående fraktpriser gäller endast för svenska adresser.

 

Stiftelsen Canariafonden

Personer solar på en strand, en person i rullstol

DHRs Bidragsstiftelse

Bidrag ges i första hand till rekreationsvistelse såväl inom som utom Sverige. Då ges i första hand för att täcka kostnader för medhjälpare.

Vi har fler fonder/ stiftelser som ger bidrag till detta ändamål. Se ansökan för se vilka villkor som måste vara uppfyllda.

Du kan ansöka som har ett betydande rörelsehinder som ej har sin grund i en utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska diagnoser. DHR Bidragsstiftelse har ett ansökningstillfälle per år, ansökan ska vara inlämnad senast den 1 september. Vi har särskilda ansökningsblanketter som ska användas vid ansökningstillfället – den finns att hämta nedan eller skicka in ett frankerat svarskuvert (med ditt namn och adress på).

Till ansökan ska bifogas två bilagor: senaste skattebeskedet samt ett läkarintyg som inte är äldre än 3 år.

Storleken på bidragen varierar beroende på kostnader för sökt ändamål och sökandes inkomst. Bidrag lämnas inte om den taxerade förvärvsinkomsten är högre än 4 prisbasbelopp, för närvarande (2016) 177.200 kr för ensamstående. Tillägg med ett prisbasbelopp (44.300 kr) för varje person boende i hushållet. Bankmedel på mer än 50.000 kr för ensamstående och 100.000 kr för gifta/sammanboende.

Endast EN ansökan är möjlig och bidragsstiftelsen bedömer från vilken stiftelse/fond medel tas från. Som princip gäller att det inte går att erhålla bidrag varje år – som regel gäller två år (ex beviljat bidrag 2015 så kan ny ansökan göras 2017).

Exempel vad DHRs Bidragsstiftelse kan ge bidrag till:

 • studier
 • tekniska hjälpmedel som inte kan erhållas genom samhällets försorg, ex. dator, smartatelefoner, surfplattor,  tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, hushållsmaskin, anpassning till symaskin, TV, höj/sänkbar fåtölj, stokkestol
 • anpassade  fritids- och idrottsredskap, ex rullstol, 3-hjulig cykel, tränings-motionscykel, 4-hjulingar
 • rehabilitering- eller semestervistelser, i första hand till medhjälpare – där ska alltid resmål, den totala kostnaden och det sökta beloppet anges.

DHRs Bidragssiftelse ger inte bidrag till:

 • Bilinköp och reparation av bil eller andra fordon.

Vilka stiftelser går det att ansöka ifrån?

 1. DHR Bidragsstiftelse

  De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse instiftades 1961 – tar emot samt förvaltar medel som tillfaller stiftelsen genom testamenten och gåvor.

  DHR Bidragsstiftelse kan ge bidrag till rekreations- och rehabiliteringsvistelser, barn- och ungdomsverksamhet, studier och hjälpmedel.

  2. Stiftelsen Petter Bernhard Savelas Minnesfond

  Minnesfonden ger bidrag till mindre bemedlade med omfattade funktionsnedsättningar.

  3. Elin Gunnemarks stiftelse

  Bidrag till föräldrar eller andra närstående som vårdar sina barn med omfattade rörelsenedsättning eller med en utvecklingsstörning i hemmet, för behövlig avkoppling eller till åtgärd/anordning som underlättar skötseln och vården i hemmet.

  4. Margit Fagraeus Schinagls stiftelse

   

Mats-Åke Ohlssons Minnesfond

En leukemifond

Mats-Åke Ohlssons Minnesfond instiftades med syftet att stödja barn och ungdomar som drabbats av leukemi. Fonden stödjer även institutioner, personal samt andra som arbetar med leukemi.

Barn och ungdomar som drabbats av leukemi har möjlighet att ansöka om medel ur fonden. Vad pengarna ska användas till spelar mindre roll för stiftelsens styrelse, huvudsaken är att det underlättar tillvaron för den sjuke och dennes familj. För personal och institutioner som arbetar med leukemi kan pengarna gå till att täcka delar av kurskostnader och liknande.

Fonden förfogar inte över stora summor. Den årliga utdelningen uppgår i nuläget till ca 50 000 kronor. En normal utdelning kan uppgå till 3 000 - 5 000 kronor per ansökan. Blir det avslag på någon ansökan på grund av för många ansökningar, ligger den kvar till nästa möte.

Bakgrund

Simmaren Mats-Åke Ohlsson var en duktig simmare i Borlänge Simsällskap. I början av 1980-talet avled "Måke" i leukemi, endast 23 år gammal. Under hans sjukdomstid, som var både lång och svår, kunde konstateras att det fanns ytterligt små möjligheter att få någon ekonomisk hjälp för att sätta lite guldkant på tillvaron. Därför instiftades fonden när Måke avled, av hans anhöriga samt Borlänge Simsällskap.

Ansökan

Då fondens storlek är ganska liten, kan den inte göra stora och avgörande insatser för att bota leukemi. Därför har inriktningen varit att försöka sätta lite guldkant på tillvaron för de som är drabbade av sjukdomen. Vi vet att blir ett barn sjukt så drabbas hela familjen. Fonden har bland annat hjälpt till med prenumerationer på Bamse till småbarn och bidrag till rekreationsresor, inköp av datorer, spel, lekredskap, kläder, specialmat och, ja, bara förstärka familjens kassa.

Vi vet att det kostar pengar att ha, eller ha haft, leukemi, så därför får de sökande lämna ett förslag på vad de tänker använda pengarna till. Ett normalbelopp som lämnas brukar ligga på 3 000 - 4 000 kronor. Den sjuke ska vara barn eller ungdom, och vi har satt åldersgränsen uppåt till 23 - 24 år, samma ålder som Måke hade då han avled.

Så gör du

För att kunna erhålla bidrag från fonden ska intyg från läkare eller kurator, tillsammans med ett brev från den sökande med uppgifter om familjesituationen och bidragets storlek, sändas till fonden. Inga särskilda ansökningshandlingar finns. Ett vanligt brev och intyg räcker.

Styrelsen sammanträder två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Ansökan bör vara styrelsen tillhanda senast sista mars samt sista september.

Kontakt

Adress Mats-Åke Ohlssons Minnesfond
Att: Rolf Möller
Skogsfrustigen 2
784 50 Borlänge
Email moller.rolf@gmail.com
Telefon 0243 - 102 96
Mobil 0703 - 95 87 78

Alternativ kontaktperson

Adress Berndt Reuithe
Häradsvägen 19
784 34 Borlänge
Email berndt.reuithe@gmail.com
Telefon 0243 - 102 50
Mobil 0703 - 34 43 18

Gåvor

Gåvor emottages tacksamt och kan sättas in på postgiro 58 26 88 - 8.

Stiftelsen Elin och Mauritz Nordströms fond

Stiftelsen Elin och Mauritz Nordströms fond
Box 67
Partille församling
433 21 PARTILLE
031-3404232

Avkastningen skall utdelas till behövande sjuka och gamla bosatta inom förutvarande Sävedalen och Partille municipalsamhällen.

Stiftelsen Ester Almqvists minnesfond

Stiftelsen Ester Almqvists minnesfond
Stiftelser & Företag
SEB Private Banking
205 20 MALMÖ
040-667 60 00

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall ett eller flera stipendier, utan företräde för någon viss konstgren, utgå till konstnär stammande från södra Sverige eller verksam där, som enligt styrelsens mening är dels förtjänt av ekonomisk uppmuntran och dels i behov därav. Stipendiet skall avse studier, vare sig genom utbildning på konstskola, genom studieresa eller i annan form.

Om Ester Almqvists Minnesfond

Ester Dorothea Almqvist (1869-1934) hörde till de konstnärer som banade väg för modernismens genombrott i Sverige.  Hennes konst präglades av expressionismens intensiva färgmättnad, och ­­- framför allt – en oförvägen linjeföring som fick full frihet i hennes kraftfulla och dynamiskt komponerade dukar, ofta landskap, där motiven helt och hållet genomträngs, ja besjälas, av den måleriska gesten.

I hennes vänkrets återfanns flertalet av dåtidens store konstnärer; Tora Vega Holmström, Maja Fjaestad, Maj Bring, Siri Derkert och Vera Nilsson med flera.

1992 uppmärksammades Ester internationellt då Förenta Nationerna valde hennes målning Sammankomsten (1929) som motiv för ett av sex frimärken i en serie som hyllar Deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Esters målning illustrerar Artikel 20: “Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.”