Nu finns Fantastiska vidunder och var man hittar dem!

Fond för bosatta i Kalmar

Kalmarstiftelsen

Kalmarstiftelsens ändamål 

Stiftelsens ändamål skall vara att ekonomiskt stödja fysiska personer som är bosatta inom Kalmar kommun.Stödet kan utgå till person som uppfyller någon eller flera av nedanstående punkter:

A)     Råkat ut för olycka och/eller sjukdom av allvarlig karaktär.

B)     Drabbad av psykisk ohälsa där den drabbade är mellan 13-30 år.

C)     Ägnar sig åt att hjälpa eller stödja andra personer, inom Kalmar kommun, utan
         hänsyn till egen person.  

D)     Ekonomiska bekymmer vid studerande till sjökapten.

E)     Skulle ingen av ovan nämnda ändamål gå att uppfylla skall stiftelsen stödja
         forskning och annan verksamhet med ändamål att förbättra Östersjöns vatten.

Ansökan  

Stiftelsens styrelse emotser skriftlig ansökan med motivering senast den 31/3 varje år till styrelseledamot:

 

Kalmarstiftelsen

c/o Jan Petersson

Källgatan 11B

311 75  Falkenberg

http://www.kalmarstiftelsen.se/Ansoekan/

Stiftelsen Carl O W Ohlssons donationsfond

 

Stiftelsen Carl O W Ohlssons donationsfond

Stiftelsen lämnar bidrag till barn och ungdom i Malmö, som p g a föräldrars ekonomi, sjukdom eller annat är i behov av bidrag. Ansökan till studier, yrkesutbildning, bostad och kläder beaktas särskilt. Korrekt ifylld blankett "Ansökan om bidrag barn förskola - skola" (som finns på malmo.se - Blanketter och tjänster) krävs.

 

Ansökningstid senast 15 mars. Utdelning i maj. Endast privatpersoner kan söka.

http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Barn-och-ungdom.html

Roland Ekroths Stipendiefond

Är du bosatt inom Gnesta, Nyköpings eller Trosa kommuner, studerar vid en gymnasieskola inom någon av kommunerna, eller har du vuxit upp i Gryts socken, Gnesta kommun ? Då kan du söka stipendium från Roland Ekroths Stipendiefond,
för ekonomiskt bidrag till dina studier vid gymnasiet

Ansökningsperiod: februari

Ansökningsformulär

Ansökningsformulär med bestämmelser finns på din skolexpedition,
eller beställs per telefon 013 – 13 69 62 under februari vardagar kl 19 – 20

 

Roland Ekroths Stipendiefond
c/o Advokat Eva Högmo
Box 22253, 104 22 Stockholm

Roland Ekroths Stipendiefond kan även nås via e-post

http://www.ekrothfonden.se/

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Den Stora Fondboken finns att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 119kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev