Fonder för funktionsnedsatta i Skåne

Fonder för enskilda personer

Det finns många stiftelser som delar ut pengar till personer med funktionsnedsättning. Du kan söka pengar till olika ändamål, till exempel för att bekosta hjälpmedel, lägervistelser, utbildning eller ledighet för föräldrar som vårdar barn med utvecklingsstörning eller flerfunktionshinder i hemmet.

 

 • Stiftelsen Samfonden för sjuka barn och ungdomar

  Fonden riktar sig till svårt sjuka barn och ungdomar, till och med 26 års ålder. I första hand ges bidrag till bosatta i före detta Kristianstads län. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.
 • Malmö hus läns landstings stiftelse för personer med utvecklingsstörning

  Fonden ger bidrag till personer som har en intellektuell funktionsnedsättning, bor i Skåne och vill sprida glädje och trevnad bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som också är bosatta i Skåne. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.
 • Stiftelsen Annetorpshemmets samfond

  Fonden ger bidrag till synskadade personer med intellektuell funktionsnedsättning bosatta i Skåne, i första hand i före detta Malmöhus län. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.
 • Sitftelsen Alfred och Ebba Pipers fond

  Fonden ger bidrag till svårt sjuka eller barn och ungdomar med funktionsnedsättning till och med 26 års ålder. Sökande ska vara bosatta i före detta Kristianstads län. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.
 • Stiftelsen Ingeborg Hanssons fond

  Fonden ger bidrag till barn bosatta i Skåne som har cerebral pares. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.
 • Stiftelsen Christian Larssons fond

  Fonden ger bidrag till personer som är bosatta i Skåne och har epilepsi eller cerebral pares. Det finns ingen åldersgräns. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.
 • Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond

  Fonden ger bidrag till enskilda personer och vårdinrättningar i före detta Malmöhus län. Bidrag ges inte till föreningar. Utdelning sker en gång per år. Sista ansökningsdag är den 31 januari.
   
 • http://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/om-oss/kontakta-oss/

Kontakt

Växel

Telefon: 040-33 30 00

Stiftelsen Eric E Lundins studielånefond

Stiftelsen Eric E Lundins studielånefond
Kommunstyrelsen
Sundsvalls kommun
851 85 SUNDSVALL
060-191000

 

Studielånefond för begåvade i första hand ensamstående barn från Sundsvalls stad, vilka icke kunna påräkna ekonomisk hjälp till utbildning och studier från anhöriga.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Den Stora Fondboken finns att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 119kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Sunne kommuns fonder

Sociala samfond 5, Adolf och Emma, Erik Gustav Nilsson

 • Social samfond 5 Personer inom Lysviks församling kan söka medel.
 • Adolf och Emma Perssons fond Personer i Sunne kommun, företrädesvis från Lysviks församling.

Fondkommittén har 4 sammanträden/år. Sista ansökningsdag är:
28 Februari, 31 maj, 31 Augusti och 31 Oktober   

 

 • Stiftelsen Erik Gustav Nilssons fond ändamål är att stödja mindre bemedlade, långvarigt sjuka eller handikappade inom Sunne kommun, företrädesvis inom Lysviks församling. Enligt testamentet bör bidrag lämpligen användas till yrkesutbildning. I ömmande fall skall dock bidrag kunna utgå utan att ovanstående villkor uppfyllts.

Sista ansöknigsdag: 28 Februari, 31 maj, 31 Augusti och 31 Oktober

OBS GLÖM INTE DEKLARATIONEN (BÅDA SIDORNA)

ANSÖKAN UTAN DEKLARATION BEHANDLAS EJ