Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Norrbacka  Eugeniastiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelsehinder.

Det sker genom bidrag till enskilda personer, till organisationers och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.

Bidrag till enskilda personer

Stiftelsen beviljar bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde.

Personer med enbart annan funktionsnedsättning är inte berättigade till bidrag.

Personer bosatta i Skåne hänvisas till Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne, tel 042-14 66 50.

Bidrag lämnas till ändamål som har samband med rörelsenedsättningen och syftar till att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet och därigenom höjer livskvalitén. Bidraget avser inte att täcka den totala kostnaden. Bidrag ges högst tre gånger under en period på fem år.

Bidrag lämnas till ändamål som inte bekostas av stat, landsting eller kommun, t ex till fordon, körkortsutbildning, anpassade möbler och hushållsmaskiner samt till merkostnader för studier. Bidrag kan även beviljas till rekreationsresor och läger för barn och unga vuxna. Ansökningar om bidrag till utrustning för fritid och rekreation ges särskild prioritet. Regler finns beträffande inkomstgränser, till vilka ändamål bidrag kan lämnas samt beloppsgränser för dessa. Till inköp av bil beviljas högst 45 000 kr, till annat är bidragsbeloppen lägre.

Stiftelsen beviljar inte bidrag till kostnader för rehabilitering, tandvård, läkarvård, sjukgymnastik, behandlingar av olika slag, mediciner, hälsokost, glasögon, kläder, skor, tv, kyl o frys, bildäck, reparationer och service. Stiftelsen beviljar inte heller allmänt ekonomiskt stöd.

Bidrag beviljas inte retroaktivt.

Ansökningsblankett med närmare upplysningar kan hämtas här. Norrbacka-Eugeniastiftelsen Tel: 08-751 18 29 Postadress: Box 6240, 102 34 Stockholm E-post: info@norrbacka-eugenia.se http://www.norrbacka-eugenia.se/index.html

Sista ansökningsdag är den 31 mars varje år, skriftligt besked om bifall eller avslag lämnas i juni varje år.

Stiftelsen Systrarna Edith och Ruth Anderssons, Broby Skattegård, fond

Stiftelsen Systrarna Edith och Ruth Anderssons, Broby Skattegård, fond
Lina Sandellgården Fröderyd
Kyrkorådet i Lannaskede församling
570 12 LANDSBRO
0383-770190

Av ränteinkomsten skall varje år minst en femtedel läggas till kapitalet och får övriga fyra femtedelar efter avdrag för förvaltningskostnader varje år efter beslut av kyrkorådet i Lannaskede församling utdelas till behövande, sjuka eller ålderstigna personer, som är mantalsskrivna i Lannaskede församling och icke åtnjuta vård å åldershem, landstingets vårdhem eller annat sjukhem, där vården helt eller delvis bekostas av landstinget eller till annat ändamål som kyrkorådet finner lämpligt.

Varje mottagare får dock erhålla högst 500 kronor om kyrkorådet inte finner särskilda skäl föreligga att utge högre belopp. Som särskilda skäl må därvid även anses penningvärdesförsämring.

Tips! ICA MAXI har pesto och Barilla med nedsatt pris denna vecka!

Köpte själv sex paket av varje igår! Bra-att-ha-hemma produkter och med lång hållbarhet!

 

Ica maxi v7

Ett inlägg delat av Maria Andersson (@gratisegott_gratisegott)