Djurfond

Stiftelsen Erik och Tora Wåågs fond

Stiftelsen Erik och Tora Wåågs fond
SEB Stiftelser & Företag
106 40 STOCKHOLM

Hälften av avkastningen används till djurskyddspropaganda och bättre lagar ur djurskyddssynpunkt och andra hälften av avkastningen för beredande av erforderliga hjälpåtgärder åt djur.

Förmögenhet:  1,782,767 kr

Posted in Fonder & Stipendier.