Stipendier till gymnasiestuderande ungdomar för studier inom landet

För elever som kommer från hem i Västerbottens län

Stiftelsen Västerbottens läns arbetsstugor

Stiftelsen delar ut stipendier till gymnasiestuderande ungdomar för studier inom landet. Stiftelsens verksamhet har en social inriktning och tar sikte på elever som kommer från hem i Västerbottens län. I sin bedömning tar stiftelsen hänsyn till bland annat föräldrainkomst och tillgångar, antal minderåriga syskon, sökandens inkomst under året, om eleven inte kan bo i hemmet under studietiden m.m.

Ansökan om stipendium görs under höstterminen, senast den 1 november. Vid sammanträde under december månad fördelas stipendierna för aktuellt läsår.

Ansökningsblankett kan du ladda ner här:

Ansökan om stipendium från Stfitelsen Västerbottens läns arbetsstugor 

http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/stiftelser/stiftelser-hos-lansstyrelsen/Pages/default.aspx

Posted in Dagens Tips, Fonder & Stipendier.