Fond för barn och ungdomar i Nyköpings kommun

Nyköpings arbetareförenings stiftelse

Vem kan ansöka: Barn och ungdomar som är skrivna i Nyköpings kommun.

Urkund:

  • Medlemmar i Nyköpings arbetareförening, vilken förening trätt i likvidation och upplösts.
  • Barn och ungdomar

Ändamål:

  • Pensioner och begravningshjälp till medlemmar i Nyköpings arbetareförening, vilken förening trätt i likvidation 19700202.
  • Understöd till uppfostran och utbildning.

Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 1 november
Kontakt för frågor: Maud Yderman, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 87 11
Ansökningsblankett

https://nykoping.se/Kommun--politik/Stiftelser-och-fonder/#

Posted in Fonder & Stipendier.