Stiftelsen Hulda Boströms Minne

Fond för behövande och sjuka i Sundsvall

Stiftelsenamn: Stiftelsen Hulda Boströms Minne
Organisationsnummer: 889202-4558
c/o Adress: Sundsvalls kommun
Adress: Kommunstyrelsen
Postnummer: 851 85
Ort: Sundsvall
Telefonnummer: 060-191000
Fax: 060-128191
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västernorrlands län
Län: Västernorrlands län
Säte: Sundsvall
Ändamål:

Fondens disponibla avkastning får efter socialnämndens beslut användas för ändamål som anges i § 5 i stadgarna för Sundsvalls kommuns sociala fond.

Utdrag ur Sundsvalls kommuns sociala fond stadgar,

§ 5:a):Bidrag till enskilda personer för rekreationsverksamhet vilka av sociala eller medicinska skäl är i behov härav.

b) bidrag till sjuka och behövande

c) bidrag till handikapporganisationer för särskilda aktiviteter.

Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

År: 2015
Tillgångar: 4.671.436 kr
Posted in Fonder & Stipendier.