EU fonder & program

Har du en bra idé till ett projekt?

Kanske finns det möjlighet till hjälp från EU fonder & program!

För att kunna söka om EU-stöd måste det finnas ett uttalat europeiskt syfte med projektet och att projektet ska ha en europeisk dimension vilket innebär att det ska omfattar deltagare från flera medlemsländer.

Vem kan söka?

Företag, kommuner, offentliga organ, organisationer och föreningar kan söka medel för projektverksamhet i de områden som omfattas av programmet.

 Bra länkar för vidare information:

1) http://www.eu-upplysningen.se/Global/EU-upplysningen/PDF/Guide_EU-stod_0711_PDF.pdf

2) http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_sv.htm

Posted in Dagens Tips, Fonder & Stipendier.