Stiftelsen Axel och Siri Serrongs fond

Stiftelsen Axel och Siri Serrongs fond

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att utge bidrag till behövande sjuka att användas för deras rehabilitering efter utskrivning från sjukinrättning

 

Behöriga att söka bidrag är boende inom Skåne, Blekinge, Hallands, Jönköping, Kronobergs och Kalmar län.
Ansökan
Tillsammans med ansökan ska kopia av senaste slutskattsedel eller taxeringsmeddelande, kopia av eventuellt pensionsmeddelande eller motsvarande bifogas samt rehabiliteringsbehovet bekräftas av läkare, sjuksköterska eller kurator.
 
Bidrag beviljas ej för rekreationsresor. Rehabiliteringsändamålet ska preciseras och beräknad kostnad anges.
 
Ansökan och bilagor återlämnas inte.
 
Ansökan insänds till:
Stiftelsen Axel och Siri Serrongs fond
c/o SEB
Private Banking
Stiftelser ST S3
106 40 Stockholm

att ansöka

Ansökningsblanketten ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 april.

Vet ni att det finns bladmöss?

LEAFMURES

Tala om djurs anpassningsförmåga! dessa möss har utvecklat ett grönt kamouflerande utseende och de upptäcktes för första gången 1850 av Ernst Willington av en slump! Dessa små sötisar är utbredda i  Andalusien i södra Spanien men det är bara en tidsfråga innan Bladmössen hittar till oss på nordligare breddgrader. De trivs mycket bra i pallkragar och lever i kolonier på ungefär 10 individer där endast den grönaste Leafmures honan är fertil! 🙂

gronis