August och Matilda Lindbloms Stiftelse

Stiftelsenamn:

August och Matilda Lindbloms Stiftelse

Organisationsnummer: 802402-8014
c/o Adress: Maria Magdalena Församling
Adress: Box 15010
Postnummer: 104 65
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-6433968
Fax: 08-6439232
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Stiftaren vill då tydligt framhålla att han på intet vis avser att bisträcka personer, som genom dryckenskap, oordentligt leverne, slöseri eller genom annat eget förvållande råkat i nödläge, de må nu tillhöra vilken klass som helst i samhället.

I motsats till dessa finnes många, som fastän skötsamma och arbetsamma, dock nätt och jämnt lyckas att hålla nöden utanför dörren och hellre påtaga sig försakelser och umbäranden än de vilja söka hjälp.

Sådana medmänniskor anser stiftaren göra sig särskilt förtjänsta av att uppmuntras och räckas en stödjande hand och därigenom se att deras tysta och vackra strävan att göra rätt för sig, trots de ofta otillräckliga inkomsterna är uppskattat och värderat åtminstone på något håll.

Länsförsäkringars Småföretagarförsäkring

 Länsförsäkringars Småföretagarförsäkring har landets lägsta självrisk - 1 400 kr.

I försäkringspaketet ingår:

Egendomsförsäkring
Vattenläckor, brand, stöld, inbrott, elskador, skadegörelse - listan på vad ditt företag kan råka ut för är lång. Egendomsförsäkringen täcker kostnaderna om olyckan sker.

Avbrottsförsäkring
Ger ersättning för de kostnader eller förluster som kan uppstå på grund av ett avbrott i verksamheten efter tex en brand eller vattenskada.

Ansvarsförsäkring
Skadestånd från kunder, uppdragsgivare eller leverantörer kan bli en riktigt kostsamt historia och innebära stora konsekvenser för dig som företagare.  Länsförsäkringars Småföretagarförsäkring täcker skadeståndsfrågan, förhandlar med din motpart och vi betalar skadestånd till en ersättning upp till tio miljoner kronor.

Rättsskyddsförsäkring
Försäkringen betalar ombuds- och rättegångskostnader vid en tvist gällande verksamheten.
För att räknas som småföretagare ska företaget ha max 5 anställda och omsätta 5 miljoner kr.

 

Stiftelsen Märtha Jonssons Minnesfond

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Märtha Jonssons Minnesfond

 

Organisationsnummer: 886500-2268
c/o Adress:  
Adress: Box 35
Postnummer: 820 10
Ort: Arbrå
Telefonnummer: 0278-420 18
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Gävleborgs län
Säte: Bollnäs
Ändamål:

att med fondens avkastning främja ungdoms vård och utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, åt inom församlingen mantalsskrivna personer.

Fondens avkastning får inte användas till kostnader, som enligt lag åligger landsting och stat.

Fondens avkastning bör i första hand användas till bidrag och stipendier men kyrkofullmäktige har att utforma användningens detaljer.

År: 2014
Tillgångar: 10.515.636 kr

Två stolar blir soffa

"Funderar du att bygga ett trädgårdsbänk? köpa två gamla stolar(eller har du dem på vinden?) lite virke-och lite färg,som finns i hushåll, killewipps stå där ett fint bänk i din trädgård" kostnader? 40 kr för stolar från auktion,om du har ej sådan hemma." Heidi Wulff‎

Heidi Wulff‎