LÄMNA ALDRIG DIN HUND I EN VARM BIL

Polisen: Så ska du göra om du ser en hund i en varm bil

 

Foto: Felix Kaestle/TT Bild

Nu går polisen ut med information kring hur du ska göra om du ser en hund eller ett barn som lämnats ensam i en varm bil

Varje sommar rycker polisen ut och räddar både djur och människor från värmen.

Nu går polisen ut med ett facebookinlägg med information kring hur du ska göra om du ser ett djur, eller barn som visar tecken på överhettning.

Polisens sex punkter:

1. Känn efter om bildörren är öppen

2. Kontakta polisen (112 om du anser att det är akut, annars 114 14)

3. Notera registreringsnummer

4. Notera klockslag och tidpunkter

5. Notera hur ventilation och lufttillförsel tillgodoses

6. I nödfall krossa rutan

 

Har rätt att enligt lag krossa bilrutan

Du har rätt att enligt nödbestämmelsen i 24 kap 4 § Brottsbalken krossa rutan. Med nöd innebär att djuret eller personens hälsa, egendom eller liv är i fara. Den som krossat rutan måste därefter vara beredd på att identifiera sig för polis och bilägare.

Men polisen uppmanar människor att först, vid akuta lägen ringa larmnumret 112, annars 114 14 och sedan krossa rutan.

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21067421.ab

 

Stiftelsen Agnes och Edvin Österbergs Donationsfond

Stiftelsenamn: Stiftelsen Agnes och Edvin Österbergs Donationsfond
Organisationsnummer: 857203-8845
c/o Adress: SEB
Adress: Institutioner & Stiftelser
Postnummer: 405 04
Ort: Göteborg
Telefonnummer: 031-622516
Fax: 031-158845
E-post: info@goteborgslakaresallskap.se
Webbsida: www.goteborgslakaresallskap.se
Kontaktperson: SEB Stiftelsetjänst, 031-622516
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Stiftelsen Agnes och Edvin Österbergs Donationsfond
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att med disponibla medel utöva hjälpverksamhet bland behövande personer, bosatta i Västsverige, som har hjärt-, blod- eller cancersjukdomar och som är i behov av vila och rekreation på lämpliga vilohem. Ett villkor för att komma i åtnjutande av bidrag från stiftelsen är att så väl ett behov av vila och rekreation som ett behov av ekonomisk hjälp härtill föreligger.
År: 2015
Tillgångar: 21.838.769 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Calle och Elin Fants stiftelse

Calle och Elin Fants stiftelse

Fond för kostnader av husdjursvård

Linköping

JÄRNGÅRDEN 13 
590 76 Vreta Kloster 
Östergötlands län 

Måndagskoll

kattungar

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för två år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten länklista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!

Hovrättsrådet Oscar Montelius stiftelse: Montelius härbre i Leksand

Stiftelsenamn:

Hovrättsrådet Oscar Montelius stiftelse: Montelius härbre i Leksand

Organisationsnummer: 183205-7580
c/o Adress: Stina Stengl
Adress: Gränsvägen 27
Postnummer: 663 34
Ort: SKOGHALL
Telefonnummer: 054-51 60 36
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Dalarnas län
Säte: Leksand
Ändamål:

Stiftelsens ändamål skall vara att bereda vila och rekreation åt fattiga, trötta eller sjuka personer eller åt personer som av annan anledning äro i behov av vila och rekreation.

De som genom stiftelsens försorg beredes vila och rekreation kallas idet följande stipendiater.

Stipendiat äger under viss tid avgiftsfritt bebo stugan, samt därvid använda sig av allt som hör till denna stuga.

Han äger medtaga till stugan den eller de personer han önskar.

I de fall då sådant befinnes lämpligt utbetalas till stipendiat ett stipendium å 100, 200 eller 300 kronor till bestridande av resekostnad och kostnad under vistelse i stuga.

Till stipendiat får icke utses tuberkulös person eller annan, vars vistelse i stugan kan befaras medföra hälsofara för dem som skola bo i stugan.

År: 2009
Tillgångar: 807.091 kr

Ernst och Hilma Fredgas Stiftelse

Stiftelsenamn:

Ernst och Hilma Fredgas Stiftelse

Organisationsnummer: 825000-0729
c/o Adress: Lars Carlsson
Adress: Rönngatan 7
Postnummer: 614 33
Ort: Söderköping
Telefonnummer: 0730-490150
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson: Lars Carlsson
Stiftelsetyp: Näringsdrivande stiftelse
Registreringsmyndighet: Östergötlands län
Län: Östergötlands län
Säte: Norrköping
Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till behövande personer företrädesvis från Norrköpings och Linköpings kommuner för vila, rekreation och vård.
År: 2014
Tillgångar: 5.270.858 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 296 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelsen Makarna Lundins ålderdomshemsfond

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Makarna Lundins ålderdomshemsfond

Organisationsnummer: 879500-7197
c/o Adress: Sala kommun
Adress: Box 304
Postnummer: 733 25
Ort: SALA
Telefonnummer: 0224-55000
Fax: 0224-18850
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Västmanlands län
Säte: Sala
Ändamål: Fondens avkastning skall, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, utdelas till ensamstående, obemedlade kvinnor med svenskt medborgarskap, som varit mantalsskrivna i Sala kommun minst 20 år, uppnått 50 års ålder och tillhör svenska statskyrkan. Bidragen skall täcka hyreskostnader som inte täcks av bidrag från stat och kommun.
År: 2013
Tillgångar: 61.655.729 kr

Stiftelsen för syskonen Sigrid och Sigurd Råbergs fond

Stiftelsenamn:

Stiftelsen för syskonen Sigrid och Sigurd Råbergs fond

Organisationsnummer: 835001-0958
c/o Adress: K-a stf o Aspö förs kyrkl samf
Adress: Amiralitetstorget 27
Postnummer: 371 31
Ort: KARLSKRONA
Telefonnummer: 0455-33 47 00
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Blekinge län
Säte: Karlskrona
Ändamål:

Fondens kapital skall varje år tillföras tio procent av upplupen ränta.

Den disponibla delen av fondens avkastning skall användas till att främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller för att utöva hjälpverksamhet bland behövande.

Fondmedlen skall avse sådana behov, som icke tillgodoses genom sedvanliga anslag.

Följande prioritering iakttages:

a) understödjande av församlingens diakonis verksamhet och i ömmande fall även beträffande hjälpbehövande utanför församlingens egentliga verksamhetsområde

b) främjande av retreatverksamhet genom subventionering av uppkommande kostnader för deltagare där så kan anses behövligt.

År: 2014
Tillgångar: 5.280.759 kr

Nils och Gösta Orrlinds stiftelse

Stiftelsenamn:

Nils och Gösta Orrlinds stiftelse

Organisationsnummer: 874001-7408
c/o Adress: Swedbank, Thomas Danielsson
Adress: Box 56
Postnummer: 651 03
Ort: KARLSTAD
Telefonnummer: 054-198012
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Värmlands län
Säte: Kristinehamn
Ändamål: Stiftelsens ändamål skall vara att dela ut medel eller på annat sätt hjälpa behövande i Karlstads stift, vilka har behov av diakonalt stöd (allmännyttigt stöd).
År: 2014
Tillgångar: 7.397.503 kr

Brita och Bengt Rejmers stiftelse

Stiftelsenamn:

Brita och Bengt Rejmers stiftelse

Organisationsnummer: 873202-3786
c/o Adress: Hamilton Advokatbyrå
Adress: Box 606
Postnummer: 651 13
Ort: KARLSTAD
Telefonnummer: 054-21 25 35
Fax: 054-10 07 06
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Värmlands län
Säte: Karlstad
Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av bidrag till institutioner, sammanslutningar eller personer med anknytning till Värmland - främja vård och uppfostran av barn; - lämna understöd för beredande av vetenskaplig undervisning, i första hand inom ekonomi och seriös musik;- främja vård av behövande, företrädesvis äldre personer; - främja vetenskaplig forskning.
År: 2014
Tillgångar: 6.248.999 kr