Lågbudget spa ;)

Stiftelsen Arbetarebostadsfonden

Om stiftelsen

Arbetarebostadsfonden karta

 

Stiftelsen Arbetarebostadsfonden till minne av den 9 februari 1853 är Sveriges äldsta bostadsstiftelse. Vi äger och förvaltar 1415 bostadslägenheter och 7 300 kvm lokalyta samt garage och parkeringsplatser i Stockholm.

Vårt uppdrag är att uppföra och förvalta goda bostäder åt främst arbetare eller därmed jämställda boende i Stockholm. Alla lägenheter förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm. Vi är medlemmar i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Fastighetsägarna

Sedan 2006 är Arbetarebostadsfonden en privat stiftelse. Stiftelseformen borgar för att stiftelsens ekonomiska vinster stannar i verksamheten för att användas till att reparera, underhålla och utveckla vårt fastighetsbestånd så att vi kan erbjuda ett bra boende för våra hyresgäster.

Långsiktighet och omtanke är vår vision.


Oscar I från 1855 (1799-1859)

 

 De tre grundarna. Från vänster överståthållare greve Jakob Hamilton, underståthållare Wilhelm Stråle af Ekna, polismästare Samuel de Maré.

 

Byt till sommardäck före 15 april

Under perioden 1 december–31 mars ska din bil ha vinterdäck vid vinterväglag. Vinterväglag anses råda när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen – och det är polisen som avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig.

Kraven på vinterdäck gäller både lätta och tunga fordon.

Byt till sommardäck före 15 april

Dubbade vinterdäck får användas från och med 1 oktober till och med den 15 april – men är tillåtna även annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag.

Anledningen till att du inte bör byta till sommardäck i vinterväglag är enkel – vinterdäcken har bättre grepp i temperaturer ner mot noll grader. Sommardäcken består nämligen av en gummiblandning som gör att de blir för hårda när det är kallt och då inte fäster lika bra vid vägytan.

Men det finns självklart tydliga anledningar till varför du SKA byta till sommardäck när vintern är över. Greppet på sommardäcken är helt enkelt överlägset när det inte längre råder vinterväglag.

Och det gäller även i jämförelse med odubbade vinterdäck. Tester hos Statens väg- och transportinstitut (VTI) visar att odubbade vinterdäck har betydligt längre bromssträcka än sommardäck. På både vått och torrt underlag!

Slitna däck kan kosta

När vinterväglag råder är 3 mm minsta tillåtna mönsterdjup på vinterdäcken. För sommardäck är lagkravet 1,6 mm men för att du inte ska äventyra din och andras säkerhet bör du köpa nya sommardäck när mönsterdjupet når 3–4 mm.

Bötesbeloppet för ett slitet däck är 1 200 kronor.

Däcken med det största mönsterdjupet eller de som bedöms ha det bästa väggreppet bör monteras bak på fordonet, för att minska risken för sladd vid inbromsning och i svängar. Detta gäller både fram- och bakhjulsdrivna bilar.

Förvara däcken du inte använder svalt, torrt och mörkt. Det ger dem längre livslängd.

Kom ihåg!

  • Är det inte vinterväglag måste du byta dina dubbade vinterdäck senast den 15 april!
  • Det råder dubbdäckförbud på vissa gator i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Mer information finns i de lokala trafikföreskrifterna.
  • Kör inte för länge med odubbade vinterdäck när vintern är över – sommardäck har mycket kortare bromssträcka.

Det här ska du tänka på inför sommardäcksköpet!

Bertha och Jan Langlets Stiftelse

Stiftelsenamn:

Bertha och Jan Langlets Stiftelse

Organisationsnummer: 802014-1878
c/o Adress:  
Adress: Box 2867
Postnummer: 187 28
Ort: TÄBY
Telefonnummer: 08-320600
Fax: 08-320280
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Att främja djurmedicinsk undervisning och forskning samt att vid behov kunna lämna hjälp åt hjälpbehövande djur. Bidrag skall även kunna lämnas till enskilda personer samt organisationer som gör synnerliga insatser för hjälpbehövande djur i enlighet med stiftelsens intentioner och stadgar.

Vinter kontra sommar

Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond

Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond

Stiftelsens ändamål:
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till behövande barn och ungdomar samt till föreningar och
organisationer, vilka har till uppgift att stödja barn och ungdomar med fysiskt eller psykiskt handikapp.
I det senare fallet bör enligt ansökningen medlen användas till objekt, vilka direkt underlättar dessa barns vård och fostran, således ej till föreningarnas och organisationernas allmänna verksamhet.
 
Bidrag ur fonden får inte utgå till behov som kan tillgodoses genom det allmännas försorg.
 
 
 
OBS! Detta skall bifogas ansökan:
 
Föreningar/organisationer
1.Organisationer skall bifoga registreringsbevis. (Beställs hos Skatteverket)
 
2.Intyg som stärker ett eventuellt funktionshinder (Läkarintyg eller utlåtande från kurator/psykolog)
 
Enskilda
1.Personbevis. Beställ på www.skatteverket.se eller på telefon 0771-567 567. Beställ ”Familjebevis”
detta innebär att alla familjemedlemmar kommer med i samma personbevis.
 
2.Intyg som stärker ett eventuellt funktionshinder (Läkarintyg eller utlåtande från kurator/psykolog)
 
3.Kopia på den senaste inkomstdeklarationen, även för sammanboende och barn om det finns.
 
Endast komplett ansökan behandlas. Ni ansvarar själva för att ni bifogar de korrekta uppgifter som
nämns ovan.
OBS! Organisation får inte vara offentlig verksamhet.
Kompletteringar godtas inte.
För att få besked om Er fondansökan och om bifogade ansökningshandlingar önskas åter, så måste
ett frankerat svarskuvert i storlek A4 skickas med din ansökan.
I annat fall makuleras bifogade ansökningshandlingar.
 
Beviljat bidrag (kvitton) skall redovisas senast 2 månader efter utbetalningsdatum.
 
Ansökan skickas till:
Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond
Box 2038
42202 Hisings Backa
 
Ansökningsperiod
våren 2016

Mellan den 15 januari – den 15 april

Behövande barn och ungdomar

JCE Nolleroth blankett våren 2016

 

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 296 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Återbruka din fåtölj & soffa! En massa inspiration!

Släng inte soffan! Lappa ihop en bohemian spiritsoffa!

Stöd från stiftelser i Östergötland

Stöd från stiftelser i Östergötland

 Sammanfattning

Region Östergötland har hand om ett antal stiftelser som riktar sig till personer i behov av ekonomiskt stöd. Stiftelserna har bildats när privatpersoner eller föreningar har skänkt en summa pengar eller egendom till ett visst ändamål.
För de flesta stiftelserna gäller att den sökande ska bo eller vårdas i Östergötland.
Du kan inte få bidrag till tandvård, resekostnader eller vaccinationer.

Så här ansöker du om bidrag

• Skriv ett brev om varför du söker pengar från Region Östergötlands stiftelser. Du behöver inte ange en specifik stiftelse.

• Skicka gärna med kopior på högkostnadskort för vård och kvitton för vård och läkemedel eller andra utgifter som du önskar hjälp med. Du kan också skicka läkarintyg, intyg från kurator eller journal som visar var du, eller den ansökan gäller, har fått vård.

• Om ansökan är för psykiatrisk vård är det bra att skicka med intyg, fakturakopia eller journal som visar att du har varit inlagd vid psykiatrisk enhet.

• Skicka underlag som visar familjens ekonomiska situation, till exempel kopior på självdeklaration eller utdrag från Försäkringskassan.

• Ange ditt bankkontonummer och vilken bank du har, så kan pengar betalas ut omgående om ansökan beviljas.

• Kom ihåg namn, adress och telefonnummer.

• Du som söker medel ur Henrik Westmans stiftelse för ensamstående föräldrar: skicka med ett personbevis från Skatteverket. Det ska vara barnets personbevis med alla relationer och adresser.

Skicka ansökningshandlingarna till: 
Region Östergötlands stiftelseförvaltning
581 91 Linköping
Det kan ta några veckor innan vi hör av oss om din ansökan.

Om stiftelserna

Här kan du läsa om några av stiftelserna som Region Östergötland har hand om.

A och F Adolfssons stiftelse för hörselskadade barn
För hörselskadade barn i Östergötlands län.

Stiftelser till förmån för äldre patienter
För patienter i geriatrisk verksamhet.  Patienter kan söka bidrag för vårdkostnader, vissa hjälpmedel och rekreation. Personal kan ansöka om bidrag för att åstadkomma trevnad, glädje och förströelse för patienterna.

Alma och Salomon Alborgs stiftelse
För patienter som bor i Kisa, har fått vård vid Vårdcentralen Kisa och behöver hjälp med sina kostnader för sjukhusvård.

Berta Viktoria Carlssons stiftelse för vård av behövande barn
För patienter under 16 år som behandlas eller under det senaste året har behandlats inom lungmedicinsk slutenvård i Region Östergötland.

Föreningen Mjölkdroppens barnstiftelse
För mödrar i Norrköpings kommun som behöver stöd för att ge sina barn bättre förhållanden.

Gret-Lis och Ruben Engrens stiftelse
För äldre patienter som vårdas inom sjukvården eller äldreomsorgen i Åtvidaberg.

Henrik Westmans stiftelse för ensamstående föräldrar
För ensamstående föräldrar eller vårdnadshavare.

N. Anderssons stiftelse för synskadade
För synskadade med omfattande behov av vård eller hjälpmedel.

Provinsialläkarbostadsstiftelsen
För patienter från Kisa, Västra Eneby, Horn, Hycklinge, Tidersrum, Oppeby, Hägerstad, Kättilstad, Tjärstad och Ulrika.

Stiftelsen för medicinsk vård av barn
För vårdnadshavare till behövande barn under 18 år som bor i Norrköping, Valdemarsvik, Finspång eller Söderköping.

Stiftelsen Johan Gustaf Westmans barnbördshus
För mödrar från i första hand Domkyrkoförsamlingen och S:t Lars församling i Linköping, som fött barn på Universitetssjukhuset i Linköping och som behöver ekonomisk hjälp med kläder och andra förnödenheter.

Stiftelsen Socialstyrelsens samfond för patienter vid Birgittas sjukhus i Vadstena
För patienter som vårdas inom Region Östergötlands psykiatriska slutenvård.

Universitetssjukhusets stiftelse för medicinsk vård
För patienter som vårdas på Universitetssjukhuset i Linköping med tillhörande primärvård.

Västra sjukvårdsstiftelsen för medicinsk vård
För patienter som bor i Motala, Vadstena, Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.

http://www.1177.se/Ostergotland/Regler-och-rattigheter/Stod-fran-stiftelser/

Lägga trägolv ;)

Så här kan man också lägga trägolv

tra2