Göra en läcker hopphage av sjöstensplattor!

Göteborgs kyrkliga stadsmission

Göteborgs Stadsmission

Socialt och ekonomiskt stöd

På Socialt och ekonomiskt stöd erbjuder Stadsmissionen ekonomisk rådgivning, ekonomiska bidrag och psykosociala stödsamtal och vid behov även stöd i kontakten med myndigheter.

Stadsmissionen ser människan som en helhet och vill möta både fysiska, psykiska, andliga och sociala behov. Vem är du och vad behöver du? Hur har du det nu och hur vill du ha det? Vi som arbetar med socialt och ekonomiskt stöd är kuratorer med socionomutbildning varav en även är diakon.

Stadsmissionen erbjuder

För barnfamiljer och ungdomar upp till 26 år:

  • En ansökan per år om ekonomiskt bidrag. Ansökan skall avse barnets behov.
  • Respektfulla samtal om din ekonomi och stöd i kontakter med myndigheter, sjukvårdvård mm. För oss är varje människa unik och alla har samma värde, därför är det viktigt för oss att du får dina samhälleliga rättigheter tillgodosedda.
  • Stödsamtal kring det som kan oroa och vara svårt i livet, till exempel relationer, ensamhet eller hälsa.
  • Sommarläger – familjedagar under sommaren
  • Möjlighet att låna en stuga i Göteborgs skärgård.
  • Bidrag till jul.

För att kunna erbjuda den hjälp som du behöver vill vi först träffa dig för ett sorterande samtal. Vår hjälp är riktad till dig som lever runt existensminimum.

För ensamstående/sammanboende vuxna:

  • En ekonomisk ansökan per år, vid regelbundna tider under året, kontakta oss om du vill ha mer information
  • Bidrag till jul (ansökningsperiod se separat information)

 Vår hjälp är riktad till dig som lever runt existensminimum.

Ansökningsperioder

18 januari – 27 maj och 15 augusti – 18 november.
Ansökan Jul 7 november – 2 december.

Tidsbokning

Välkommen att boka en tid hos oss:
E-post: ses@stadsmissionen.org
Tel: 031-755 36 00
Telefontid:
Måndag kl 10.00-11.45
Onsdag kl 13.00-14.00
Torsdag kl 13.00-14.00

Socialt och ekonomiskt stöd

Bidrag lämnas till enskilda rörelsehindrade personer i Skåne

Stiftelsen för bistånd för rörelsehindrade i Skåne

Bidrag till enskilda

Bidrag lämnas till enskilda rörelsehindrade personer i Skåne.

Barn och ungdomar prioriteras. Vederbörandes ekonomiska situation samt graden av rörelsehinder är avgörande.

 

Läkarintyg skall styrka kroniskt rörelsehinder och kuratorsintyg kan också erfordras för att styrka behov av bidrag till visst ändamål.

Uppgifter om ekonomiska och andra förhållanden skall lämnas på särskild blankett som tillhandahålles av Stiftelsen. Regler finns beträffande inkomstgränser, till vilka ändamål bidrag kan lämnas samt beloppsgränser härför.

 

Bidragens storlek och fördelning beror dels på tillgängliga medel, dels på antalet ansökningar. Bidrag lämnas ej i sådana fall där stat/kommun skall stå för kostnaderna. Ej heller lämnas allmänt ekonomiskt bistånd.

Bidrag utgår däremot till specificerade ändamål, exempelvis till transportmedel, rekreationsresor och nödvändig utrustning som kompensation för rörelsehinder.

Har åtgärden redan vidtagits eller utrustningen anskaffats utgår ej bidrag. 

Bidrag utgår högst en gång per år till samma person. Utdelning sker två gånger per år.

Sista ansökningsdagar är 31/3 och 30/9.

Skriftligt besked om bifall eller avslag (utan motivering) lämnas cirka två månader därefter.

Ansökan

Ansökningsblanketter kan antingen laddas ner här
(Då måste man först ha Acrobat Reader för att kunna läsa filen)
eller rekvireras från och med 10 februari respektive från och med 10 augusti under adress:

Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne
Kronborgsgatan 2C
252 22 Helsingborg

epost: bistand@stiftbistandskane.se

eller per telefon 042-14 66 50

http://stiftbistandskane.se/enskilda.html