Fond till flickor som tillhör Adolf Fredriks, Gustav Vasa och Matteus församlingar i Stockholm

Stiftelsen Adolf-Fredriks Barnhem
Stiftelser
SEB
106 40 Stockholm
0771-621000

Att lämna bidrag till uppfostran och utbildning av barn och ungdom, företrädesvis flickor från Adolf Fredriks, Gustav Vasa och Matteus församlingar i Stockholm.

ANSÖKNINGSBLANKETT

Blankett Barnhem