Fond för vård och fostran av barn boende inom Stockholms Domkyrkoförsamling

Stiftelsen Nikolaigården
Box 2122
Stockholms Domkyrkoförsamling
103 13 STOCKHOLM
08-7233000
Den disponibla avkastningen skall användas för vård och fostran av barn inom eller med anknytning till förutvarande Storkyrkoförsamlingen.