Bidrag till medlemmar i Reumatikerföreningen i Sundsvallsområdets för rekreation

Reumatikerföreningen i Sundsvallsområdets Stiftelse för medicinsk utbildning och forskning samt för bidrag till medlemmars vårdresor och rekreationsvistelser
Skepparegatan 5
852 34 SUNDSVALL
060-17 23 05

Stödja medicinsk utbildning och forskning avseende reumatiska sjukdomar samt att lämna bidrag till medlemmars sjukhusvistelse, vård- och rekreationsresor i den utsträckning som framgår av reglerna i §§ 4 och 5.

Posted in Fonder & Stipendier.