Ta vara på grenarna efter hamlingen!

Hamla dina träd

Så här gör du!

 Hamling av lövträd är en form av fodertäkt (grenarna med löv fungerar som foder) som var särskilt vanligt i det äldre odlingssystemet. Eftersom hamlingsträden generellt kan bli gamla finns spåren frekvent bevarade i hela landet.

Idag är det ytterst få brukare som fortfarande genomför hamling som en del av sin produktion. I de fall lövet används sker det normalt för direkt utfodring och inte vinterlagring av löv. Men hamling kan ge många träd en snygg fräschör när nya grenar spricker fram som plymer, en mycket tacksamt metod i villaområden där man inte vill att stora träd tar för mycket plats och skuggar, det kan många gånger vara ett alternativ till att fälla träd. Om träden är väldigt höga får man anlita en arborist som har både rätt utrustning och utbildning till att hamla stora träd.