Stiftelsen Disponent och Fru Henry Dunkers Donation för beredande av bostäder åt Pauvres Honteux

 

Henry Dunker föddes 1870 i Esbjerg i Danmark där hans far Johan Dunker, tysk till ursprunget, var hamningenjör. Modern Henriette var danska. 1872 flyttade familjen till Helsingborg när fadern engagerades för att bygga ut hamnen.

I flera år hade Johan Dunker funderat på att starta en svensk gummiindustri för tillverkning av gummigaloscher, något som borde vara lönsamt i vårt regniga och slaskiga klimat. Och 1890 beslutade han och några penningstarka helsingborgare att bilda Helsingborgs Gummifabriks Aktiebolag. Fabriken började byggas 1891.

 

Stiftelsen Disponent och Fru Henry Dunkers Donation för beredande av bostäder åt Pauvres Honteux
Stadsledningsförvaltningen Helsingborgs Kommun
251 89 HELSINGBORG
042-10 50 00

Stiftelsens ändamål är att sedan 1/10 av avkastningen lagts till kapitalet, hjälpa mindre bemedlade att anskaffa och förhyra en tillfredsställande bostad. Bidraget får bestämmas med hänsyn till sökandes ekonomiska omständigheter, fondens årliga tillgängliga avkastning och andra kända hjälpbehov samt skall syfta till att utgöra en verklig hjälp.