Westergrenska stiftelsen

Westergrenska stiftelsen

Gustavsgatan 16

Villastaden  Vallbacken

Huset tillkom genom ett testamente av Johan Adolf Westergren. Han skrev, att "det överskott som möjligen kan bliva, sedan alla i testamentet ihågkomna hade fått sitt", skulle utgå till välgörande ändamål.

"Min tanke vore då att min hustru i samråd med någon (ifall att överskottet skulle bliva nämnvärt stort, till exempel 100.000 kronor) inköpte eller byggde ett mindre hus med lämpligt läge i Gefle och inrättade ett hem för fattiga ålderstigna änkor eller fruntimmer som fört en hederlig vandel, dock icke större hus än att det anslagna överskottet även räckte till husets framtida underhåll och även delvis till underhåll åt boende."

Något litet hus blev det dock ej. Överskottet i dödsboet efter Johan Westergren blev så stort att hustrun kunde donera 300.000 kronor för byggnadens uppförande samt senare även överlämna aktier till ett värde av 100.000 kronor till underhåll och drift.

http://www.gavledraget.se/A3/Folke_Lofgren_Westergrenska_stiftelsen_Gustavsgat_16.htm