Stiftelsen Carl och Anna Lundins minne

Stiftelsen Carl och Anna Lundins minne
Karlstads kommun
651 84 KARLSTAD

Ändamål enligt testamente den 17 september 1931″I staden Karlstad skall byggas ett särskilt för ändamålet avpassat ålderdomshem till beredande av bostad mot billig hyra åt ensamma, obemedlade, äldre fruntimmer, företrädesvis sådana, som sett bättre dagar.

”Minnet” får ej byggas i ”Funkis” utan i enkel Herrgårdsstil av sten.För hemmets framtida underhåll bör avsättas ett belopp av Tiotusen /10.000/ kronor, varpå räntan och överskott av hyresmedel även torde reserveras för samma ändamål.

”Ändamål permuterat genom beslut av Kammarkollegiet 1989-06-16 Fondens avkastning, sedan 10 % lagts till kapitalet, skall delas ut som bidrag till boendekostnader för ensamma, obemedlade äldre kvinnor, boende inom det område, som vid donationstillfället utgjorde Karlstads stad, d v s nuvarande Karlstads Domkyrkoförsamling och Norrstrands församling.