Stiftelsen samfonden i Åsbo församling

Stiftelsen samfonden i Åsbo församling

Stiftelsen samfonden i Åsbo församling
Storgatan 25 F Ekeby kyrkliga samfällighet
590 11 Boxholm
0142-52550

Stiftelsens avkastning ska användas för utdelning till behövande inom respektive församlingar.

Pastorsexpeditionen

Besöksadress: Axel träffs gata 4 Mjölby
Postadress: Axel träffs gata 4, 595 41 Mjölby.
Telefon: 0142-552 00.
epost:

 

Stiftelsen Bertha och Ivar Dorns donationsfond

Stiftelsen Bertha och Ivar Dorns donationsfond

Själbodgatan 4a S:t Petri Församling
211 35 MALMÖ

www.slottsstaden.com/forsamlingen

Stiftelsens ändamål är att av den årliga ränteavkastningen skall fem (5) procent läggas till fonden samt resterande nittiofem (95) procent av församlingens kyrkoråd, efter förslag av församlingens präster, utdelas till behövande, i första hand ålderstigna personer inom Slottsstadens församling.

Stiftelsen Anna och Nils Dahlqvists fond för hjälp åt behövande studerande

Stiftelsen Anna och Nils Dahlqvists fond för hjälp åt behövande studerande
Till studerande vid Lunds universitet, vilka gjort sig kända för god flit och god vandel. Bidragen skall delas ut årligen i tre på varandra följande år om inte ekonomin förbättrats. Den sökande måste ha gått på gymnasieskola i Malmö och vara medlem i Malmö Nation när ansökan görs.

Utdelning i december.
Söks genom Malmö Nation, Lunds universitet, 046-12 78 20.

http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Stipendier-for-vuxna.html