Torsten och Ebba Widercrantz stiftelse

Torsten och Ebba Widercrantz stiftelse

Linköpings domkyrkoförsamling
Box 2037
580 02 Linköping
013-205050

Två tredjedelar av återstående avkastning skall användas till befrämjande av söndagsskoleverksamheten i Domkyrkoförsamlingen och en tredjedel användas till hjälp åt behövande, gamla människor, huvudsakligen pauvres honteux, och särskilt till sådana som uppnått 60 års ålder men ännu inte erhållit folkpension.

 

Diakoniexpeditionen
Ågatan 40
Telefon: 013- 20 50 54, 20 50 55

Gamla Domprostgården
Storgatan 47
Telefon: 013-20 50 66

Tomaskyrkan
Rekrytgatan 1
Telefon: 013-20 50 72