Carl Otto och Hulda Lindebergs Stiftelse

Carl Otto och Hulda Lindebergs Stiftelse
Stadsledningskontoret
Finansavdelningen
105 35 STOCKHOLM
08-50829800

Att använda den årliga avkastningen, som därav uppstår, till hjälp och understöd åt mindre bemedlade inom församlingen, som ej äro så utblottade, att de äro i behov av fattigvård.

Amicitiastiftelsen

Stiftelsenamn:

Amicitiastiftelsen

   
   
Adress: Engelbrektsgatan 20
Postnummer: 211 33
Ort: Malmö
Telefonnummer: 040-611 03 53
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson: Bengt Runner
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Malmö
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande, ålderstigna och sjuka, främja barns och ungdoms vård och fostran samt stödja åtgärder och anstalter för beredande av vård, undervisning och utbildning. Understöden skall lämnas till enskilda personer samt till institutioner och sammanslutningar.

Anna-Stina och Irma Bergströms stiftelse

Stiftelsenamn:

Anna-Stina och Irma Bergströms stiftelse

Organisationsnummer: 802407-7151
c/o Adress: Redovisarna
Adress: Skinnarviksringen 2
Postnummer: 117 27
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-6586800
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Sedan eventuella kostnader för fondens förvaltning frånräknats, skall återstoden av avkastningen användas för att lämna mindre bemedlade ägare av sällskapsdjur bidrag till vård på djursjukhus och mediciner för djuren. Skulle under ett räkenskapsår inte hela avkastning förbrukas, skall återstoden läggas till fondens kapital eller om så skulle finnas lämpligare, efter Stiftelsens särskilda beslut, lämnas till angelägna uppgifter inom djursjukvården.
År: 2013
Tillgångar: 6.345.375 kr