Mikrofonden till föreningar, kooperativ, samfund, sociala företag, stiftelser, byalag och utvecklingsgrupper i Västra Götaland

2Lång-small

2Lång, ”community theater” en av Mikrofondens garantitagare

Vi erbjuder garantier och finansiering till föreningar, kooperativ, samfund, sociala företag, stiftelser, byalag och utvecklingsgrupper i Västra Götaland

Mikrofonden Väst (tidigare KGF Social Ekonomi VG ) stödjer den finansiella utvecklingen av föreningar, kooperativ, stiftelser, byalag, samfund, lokala utvecklingsgrupper, sociala företag (dvs den sociala ekonomins organisationer) i Västra Götaland.

Vi erbjuder bland annat borgen då er organisation behöver banklån för till exempel investeringar mm. På så sätt behöver till exempel inte styrelseledamöter eller medlemmar ta personlig borgen.

Vi erbjuder även annat finansiellt stöd, såsom placering i förlagsinsatser, aktieandelar, mikrolån, crowfunding, finna externa kapital mm. Vi samarbetar bland annat med Coompanion, Ekobanken och Almi.

Du som medlem, ledamot, kassör, verksamhetsansvarig i en förening, kooperativ, eller offentlig tjänsteman, politiker, behöver bolla idéer, frågor, tankar som rör finansiering av föreningar och kooperativ, kontakta gärna Jan Svensson, Verksamhetsledare, på epost : jan.svensson@coompanion.se, eller tfn 031-744 01 69

http://www.almi.se/Vast/Erbjudanden/Mikrolan/

http://www.mikrofondenvast.se/

med finansiellt stöd av:

    

i samarbete med:

    
    

Stockholms domkyrkoförsamlings stiftelser

Ekonomisk stöd
Hos församlingen finns möjlighet att ansöka om viss ekonomisk hjälp.

Stiftelser och fonder
Stockholms domkyrkoförsamling förvaltar många stiftelser, merparten är ”anknutet förvaltade stiftelser”, där församlingens kyrkoråd utgör styrelsen. Församlingen förvaltar även ”egenförvaltade stiftelser”, där stiftelsens styrelse utser sina egna ledamöter enligt testamentet eller legatet. Stiftelsernas tillgångar utgörs av värdepapper, vilka förvaltas externt i enlighet med Stockholms domkyrkoförsamlings placeringsreglemente.

Församlingens stiftelser grundar sig främst på testamenten eller legat från privatpersoner till kyrkoråden i dåvarande församlingarna i S:ta Klara, S:t Jacobs och Storkyrkoförsamlingen. Det äldsta legatet är daterat 7 juli 1726 och den yngsta till 1960-talet.

ATT SÖKA BIDRAG UR FONDER
I huvudsak förmedlar församlingen tre grupper av bidrag:
1. Hjälpverksamhet bland behövande.
Med behövande anser Skattemyndigheten ekonomiska bidrag "upp till drägliga ekonomiska förhållanden"
2. Vård och uppfostran av barn
3. Undervisning eller utbildning

VEM KAN ANSÖKA OM BIDRAG?
Du kan söka om du bor i Stockholm och dess förorter, företrädesvis i Gamla stan eller området kring Jacobs och St Claras kyrkor, eller om du dagligen befinner dig inom St Clara kyrkas område och den verksamhet som bedrivs där.

Ett krav är dock att du skall ha regelbunden kontakt med diakonerna i Storkyrkan eller St Clara.

Information
Klicka på deras respektive namn för att skicka mejl.
Diakon Inga Pagréus, besökstid måndag-onsdag i S:ta Clara kyrka kl. 9.00-10.00
och präst Ulf Lindgren besökstid varje fredag i Storkyrkan, kl 9.00-12.00

Ansökan
Ladda ned Fondansökan här eller hämta den på Stockholms domkyrkoförsamlings kansli, Stortorget 1, måndag- fredag kl. 9.00-12.00 eller i någon av församlingens tre kyrkor; Storkyrkan, S:ta Clara kyrka och S:t Jacobs kyrka.

https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling/ekonomisk-stod

Ansökningstider 2015
Sista ansökningsdatum för 2015 är 1 mars, 1 juni, 1 september och
1 november

Ansökan skickas till
Stockholms domkyrkoförsamling
Att: Inga Pagréus eller Att: Ulf Lindgren
Box 2122
103 13 Stockholm

eller lämnas på Stockholms domkyrkoförsamlings kansli, Stortorget 1, måndag- fredag kl. 9.00-12.00.

En massa spännande idéer!

[PROJEKTINFORMATION]
100vffi

100 världsförbättrande företagsidéer

Dessa 100 världsförbättrande företagsidéer sammanställdes i samband med ett svenskt bloggfenomen som kallas #blogg100 där mängder av mer eller mindre aktiva bloggare lovar att producera varsitt blogg-inlägg dagligen 100 dagar i följd.

Idéfabriken bestämde sig för att skriva om 100 världsförbättrande företagsidéer under dessa 100 dagar (mellan 2015-03-01 till  2015-06-08).

Med “världsförbättrande företagsidéer” menar vi bärande/lönsamma företagsidéer som samtidigt har någon tydlig positiv påverkan på samhälle och/eller miljö.

Det handlar om företag/projekt som Idéfabriken är inblandade i. Det handlar om andra existerande intressanta företag. Det handlar om rena förslag och idéer.

Alla artiklar för detta projekt

http://idefabriken.se/projekt/projekt-100vffi/