Stiftelsen Heinrich och Frida Hartz donationsfond s k pauvres honteux

Stiftelsen Heinrich och Frida Hartz donationsfond s k pauvres honteux

MALMÖ
Utdelas till äldre behövande s k pauvres honteux. Utdelningsnämnd är kanslidirektören i Malmö stad, kyrkoherden i S:t Petri Församling och kommunstyrelsens ordförande. Korrekt ifylld ansökningsblankett (som finns på malmo.se - Blanketter och tjänster - Ansökan om bidrag vuxna), kopia på senaste slutskattesedel och hyresavi krävs.

Ansökningstid senast 15 mars. Utdelning mitten av april.

http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Aldre-behovande.html

Augusta och Per August Petterssons stiftelse (Söderbyfonden)

Stiftelsenamn:

Augusta och Per August Petterssons stiftelse (Söderbyfonden)

Organisationsnummer: 817600-0514
c/o Adress: Uppsala kommun
Adress: KLK Strategiskt stöd
Postnummer: 753 75
Ort: UPPSALA
Telefonnummer: 018-7270000
Fax: 018-7270001
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Uppsala län
Säte: Uppsala
Ändamål: Till understöd åt behövande i Åkerby.
År: 2013
Tillgångar: 4.586.139 kr