Fond för nödställda svenska läkare

Stiftelsen Elis och Elin Wingårds fond
Institutioner & Stiftelser
SEB
405 04 GÖTEBORG
031-622516

Av avkastningen å denna fond skall årligen 1/10 läggas till kapitalet samt återstoden användas till utbildning eller understöd med lämpliga belopp åt behövande änkor, oförsörjda barn, barn och barnbarn efter avlidna svenska läkare ävensom nödställda svenska läkare innefattande även rehabilitering, konvalescensvård samt likställda behov med företräde för dem som tillhört Göteborgs Läkaresällskap.

Carl och Hulda Herslows guldbröllopsstiftelse

Stiftelsenamn:

Carl och Hulda Herslows guldbröllopsstiftelse

Organisationsnummer: 846002-6530
c/o Adress: Malmö stad, Stadskontoret, Juridiska avdelningen
Adress: August Palms plats 1
Postnummer: 205 80
Ort: Malmö
Telefonnummer: 040-34 10 00
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Malmö
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas till understöd åt behövande familjer i Malmö med flera minderåriga barn. Stiftelsens kapitaltillgångar kan användas för uppförande av bostadsfastighet med syfte att bereda bostäder åt sådana familjer. En tiondel av stiftelsens årliga avkastning skall läggas till kapitalet.
År: 2014
Tillgångar: 22.674.928 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev