Stiftelsen Johan och Maria Bergs pensionsfond för kvinnliga tjänare

Stiftelsen Johan och Maria Bergs pensionsfond för kvinnliga tjänare

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontaktperson: Helena Linder Magnusson, tel 0470-430 07
Utdelningsbart i år: 112 434 kr

Stiftelsen skall i första hand användas till att ge bidrag till behövande äldre kvinnor i förutvarande Växjö stad, vilka under många år utfört arbete i annans tjänst och i andra hand till övriga behövande äldre kvinnor i Växjö kommun. Samordnas med Samfond för sociala ändamål.

Ansökan görs senast 30 september.
Broschyr om Växjö kommuns stiftelser och ansökningsblanketter finns att hämta i kommunens reception, Västra Esplanaden 18, Växjö.

Du hittar även ansökningsblanketter under rubriken "Mer information" här
http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Kommun--politik/Ekonomi/Bidrag-fran-stiftelserstipendier/

Blanketten skickas till:

Respektive förvaltning
Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö