Så hanterar man rättshaveristen!

Annons för Bokuscool

Vad kan man göra när en rättshaverist orsakar problem? Jakob Carlander ger rådet: var empatisk men bestämd. Ge inte efter för orimliga krav, det förvärrar oftast.

Kontrollfråga: skulle jag gå med på önskemålet om det kom från en helt vanlig person?

Grundregeln är att ha en klar, fast och tydlig hållning, samtidigt som man fortsätter att vara en person med värme och inlevelseförmåga. Det förklarar psykoterapeuten Jakob Carlander, som har skrivit en "handbok för yrkesverksamma", tillsammans med psykologen Andreas Svensson: Möta människor med rättshaveristiskt beteende (Gothia fortbildning 2015).

-En bra bok för alla i olika livssituationer!

rattshaveria

Möta människor med rättshaveristiskt beteende : handbok för yrkesverksamma

319 kr på Bokus.com

av Jakob Carlander, Andreas Svensson

 Rättshaveristiskt beteende: vad, vem och varför - det är temat för en annan artikel här på Suntarbetsliv: "Vanmakt och rädsla i svåra möten med rättshaverister"


Rättshaveristiskt beteende: vad, vem och varför - det är temat för en artikel på Suntarbetsliv: "Vanmakt och rädsla i svåra möten med rättshaverister"

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse lämnar bidrag till personer med omfattande funktionsnedsättningar, främst nedsatt rörelseförmåga. 

Bidrag från stiftelsen lämnas inte till t.ex. astmatiker, allergiker, dyslektiker, eller till personer med utvecklingsstörning eller neuropsykosociala symtom.

Stiftelsen kan inte ge bidrag till personer som har en högre taxerad inkomst än 4 basbelopp (ensamboende), tillägg med ett prisbasbelopp förr varje boende i hushållet.

Stiftelsen kan ge bidrag till rekreations- eller semestervistelser, i första hand till
kostnader för medhjälpare.

Bidrag kan sökas till rehabiliteringsvistelser, men inte
till egenavgift vid rehabiliteringsvistelse som bekostas av landsting. Stiftelsen kan även lämna bidrag till studier samt till tekniska hjälpmedel som inte kan erhållas genom samhällets försorg.

Bidragsstiftelsen lämnar för närvarande inte bidrag till:

– bil, biltillbehör, bilanpassningar eller reparation av fordon
– läkar-, tandläkarkostnader, alternativvård
– mobiltelefon, kläder, skor, glasögon, möbelanskaffning
– allmänt ekonomiskt stöd
– skolor och institutioner.
Stiftelsen har ett utdelningstillfälle per år.

Ansökningstiden utgår den 1 september och beslut angående bidrag lämnas skriftligen under december månad. Beviljat bidrag utbetalas inte om resan/inköpet gjorts före ansökningstiden utgång den 1 september.

Storleken på bidragen varierar beroende på kostnader för sökt ändamål och sökandens inkomst. Som princip gäller att bidrag inte kan erhållas varje år. Som regel gäller att bidrag inte beviljas samma person inom loppet av en 2-årsperiod oavsett ändamål.
Ansökningar som bedöms falla utanför stiftelsens anslagsområde returneras underhand.

Ansökan skickas till:

DHR Bidragsstiftelse
Alsnögatan 7, 4 tr
116 41 Stockholm

Ansökningsblankett kan även beställas hos stiftelsen genom att sända frankerat svarskuvert till:
De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse,
Alsnögatan 7, 4tr,
116 41 Stockholm.
Telefon 08 7441290.

Besök Bidragsstiftelsens hemsida

Till ansökan ska bifogas: dels läkarintyg (högst tre år gammalt) som bestyrker rörelsenedsättningen, dels kopia av det senast erhållna beskedet om slutlig skatt.

Bidragstiftelsens styrelse
Ordförande: Boo Fogelberg
Ledamöter: Wiola Olovsson, Yvonne Björkman
Suppleant: Barbro Gregorson
Revisor: Monika Hedberg, (auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB)
Revisor: Stefan Martinsson

Handläggare: Eva Ramberg, eva.ramberg@dhr.se

Ellos rabattkod

Rabattkod

30% rabatt på din dyraste* vara!

Nybeställning över 200,- (efter avdragen rabatt) på kläder, skor, accessoarer, hemtextil, inomhusbelysning, tapeter eller mattor på Ellos.

Gäller t.o.m. 2016-12-30.

Kan ej kombineras med andra erbjudanden & prissänkta varor. Max 1 gång/kund Gäller ej varor märkta med "Ej rabatt"

Kod att ange i kassan 345403